Yazan : Şadi Evren ŞEKER

İşlemci zamanlama (CPU Scheduling) konusunda kullanılan kavramsal bir yaklaşımdır. Bu zamanlama algoritmasının amacı, en kıymetli sistem kaynaklarından birisi olan işlemcinin (CPU), adil bir şekilde dağıtılmasıdır. Örneğin 10 kullanıcılı bir sistemde, kaynaklar bütün kullanıcılara %10 oranında dağıtılacak ve sonuçta adalet sağlanacaktır.

Şayet kullanıcılardan birsinin iki farklı işlemi bulunursa, bu durumda kaynakları %5 oranında paylaşılacaktır çünkü kullanıcının toplam CPU hakkı %10’dur.

FSS yaklaşımında ayrıca grup kullanımı da mümkündür. Kullanıcı gruplarına ve bu gruptaki kullanıcılar arasında işlemcinin paylaştırılması mümkündür. Örneğin 4 gruplu bir sistemde, her gruba işlemci zamanının %25’i ayrılacaktır. Örneğin 5 kullanıcılı bir grupta, kullanıcı başına %5 kaynak ayrılırken, 10 kullanıcılı ikinci bir grupta, kullanıcı başına %2,5 kaynak ayrılacaktır. Bu yaklaşımda grup kullanıcıları arasında da adalet sağlandığı var sayılmıştır. Gruplar arası adalet sağlayıp (fairness) grup içerisinde farklı algoritmalar da kullanılabilir.

Benzer bir adalet sağlama yaklaşımı da round robin algoritmasının kullanılmasıdır. Adalet sağlanmak istenen varlıklar arasında (örneğin gruplar, kullanıcılar, işlemler (process)) belirli bir zaman aralığında dönme sağlanarak adalet hedeflenebilir.

Burada anlatılan adaletli dağıtım yaklaşımı sadece kavramsal bir yaklaşımdır, bu yaklaşımın gerçek uygulamaları da bulunmaktadır. (örneğin CFS, completely fair scheduling, tam adil zamanlama gibi)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir