Yazan: Şadi Evren ŞEKER

Bilgisayar bilimlerinde kullanılan bir üst sezgisel algoritmadır (meta heuristic algorithm).

Algoritmanın ismi, algoritmanın inşa edilmesinde model alınan ateş böceklerinden gelmektedir. Ateş böceklerinin tek cins olması (unisex) ve birbirilerini çekmeleri algoritmanın temelini oluşturur.

Buna göre bir ateş böceği aşağıdaki özelliklerdedir.

  • Bütün ateş böcekleri tek cinstir (unisex), dolayısıyla erkek ve dişi ayrımı olmadığı gibi, bütün ateş böcekleri diğer ateş böcekleri tarafından cezbedilebilir.

  • Ateş böceklerinin çekiciliği, parlaklıkları ile doğru orantılıdır. Yani bir ateş böceği ne kadar parlaksa o kadar çekicidir (caziptir).

    • Buradan çıkan sonuç, daha az parlak olan ateş böceğinin, daha parlak olanı tarafından cezbedildiğidir. Aynı zamanda mesafe, parlaklığı azalttığı için cazibeyi de azaltmaktadır.

  • Şayet bir ateş böceğinden daha parlak ateş böceği varsa, bu ateş böceği parlak olana doğru hareket edecektir. Şayet daha parlak ateş böceği yoksa rast gele yönlerde hareket ederler.

Ateş böceklerinin aydınlığı, sezgisel algoritmamızın hedef fonksiyonu olarak düşünülebilir (objective function).

Ateş böceği algoritması, yapısı itibariyle sürü optimizasyon algoritmaları altında (paricle swarm optimisation) sınıflandırılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir