Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Verilerin tekil karşılıkla kodlanmasıdır. Buna göre her verinin kendisine ait bir basamakta karşılığı bulunur.

Basitçe k değerindeki bir sayının kodlanması için k adet 1 ve sonuna bir adet 0 konulur.

Örneğin aşağıda bazı sayıların tekil kodlama (unary coding) karşılıkları verilmiştir:

1 –> 10

2 –> 110

3 –> 1110

11 –> 111111111110

Buna göre, 1023 sayısının karşılığı olarak 1023 adet 1 ve ardından 0 gelmesi gerekir.

Tekil kodlama düşük seviyeli sinyal işleme için bazı durumlarda kullanışlıdır ve her veri ünitesinin (her sayının) bitişini belirten bir sinyal olarak 0 kullanılmıştır. Ancak tekil kodlamanın en büyük mahsuru veriyi çok uzun kodlaması ve bunun sonucunda yer israfıdır.

Örneğin ikili kodlama (binary coding) için veriler ikilik tabana çevrilir. Bu durumda yukarıdaki örnekte verilen sayıların karşılıkları aşağıdaki şekilde olacaktır:

1 –> 1

2 –> 10

3 –> 11

11 –> 1011

Görüldüğü üzere çok daha az yer kaplayan veriler elde edilebilmektedir ancak bu değerlerin sürekli olarak 1 ve 0 olarak değişmesi söz konusudur. Diğer yandan veriler arasında bir ayrım söz konusu değildir. Örneğin tekil kodlama ile yollanan aşağıdaki dizgiyi (string) ele alalım:

101101110

Bu dizginin karşılığının 123 olduğu kolayca bulunabilirken aynı verinin ikili kodlamadaki karşılığı

11011

olmakta ve bu verinin 123 mü yoksa 11 mi olduğu bilinememektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir