Yazan : Ersin Aksoy
Bilgisayar Yuksek Muhendisi

AMAÇ

Bu çalışmada Memcached, HazelCast, Redis cache mekanizmaları 100 K lik PNG veriler kullanılarak okuma hızlarına göre karşılaştırılmıştır.

YÖNTEM

Önbelleğin (Cache) kullanıldığı ortam Java Servlet olarak belirlenmiştir. 10000 adet key-value kullanılmıştır. Tüm PNG dosyaları Cache lendikten sonra okuma işlemine başlanmıştır. Servlet kodları ekte sunulmuştur.

ÖLÇÜMLER

1- HazelCast PNG OKU

 

 

2- Jedis PNG OKU


3- Memcached PNG OKU

 

SONUÇ

HazelCast ve Memcached okuma hızlarına göre çok yakın sonuçlar vermiş (200 T için 90 ms) tir. Redis benzer koşullarda çok kötü değerler (200 T için 7093 ms) üretmiştir.

 

KAYNAK KODLAR

EK 1 – HAZEL CAST

@WebServlet(name = "Hazel", urlPatterns = {"/Hazel"})
public class Hazel extends HttpServlet {
  private static IMap cache = null;
  private static HazelcastInstance client = null;
  private static Object _synchObject =new Object() ;

  protected void initHazelClient() {
    if (cache == null) {
      synchronized (_synchObject) {
        if (cache == null) {
          ClientConfig clientConfig = new ClientConfig();
          clientConfig.getGroupConfig().setName("dev").setPassword("dev-pass");
          clientConfig.addAddress("localhost");
          client = HazelcastClient.newHazelcastClient(clientConfig);
          cache = client.getMap("pngs");
        }

      }

    }

  }

  protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
      throws ServletException, IOException {
    initHazelClient();
    response.setContentType("image/png");
    OutputStream out = response.getOutputStream();
    try {

      String path = request.getQueryString();
      byte[] bytes = cache.get(path);
      if (bytes == null) {
        //-------------------
        ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
        FileInputStream fis = new FileInputStream(new File("c:/temp/tile/" + path));
        byte[] buf = new byte[1024];
        int len;
        while ((len = fis.read(buf)) > 0) {
          baos.write(buf, 0, len);
        }
        fis.close();
        baos.close();

        bytes = baos.toByteArray();
        cache.put(path, bytes);
        //--------
      }

      out.write(bytes);
      out.flush();
    } finally {
      out.close();
    }}

  @Override
  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
      throws ServletException, IOException {
    processRequest(request, response);
  }

  @Override
  protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
      throws ServletException, IOException {
    processRequest(request, response);
  }

 
}

EK 2- MEMCACHED

package cache;

import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.OutputStream;
import java.io.PrintWriter;
import java.net.InetSocketAddress;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import net.spy.memcached.MemcachedClient;

@WebServlet(name = "Memcached", urlPatterns = {"/Memcached"})
  public class Memcached extends HttpServlet {
 
  private static MemcachedClient  cache = null;
  private static Object _synchObject=new Object(); 
  
  protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
      throws ServletException, IOException {
    
     if (cache == null) {
      synchronized (_synchObject) {
        if (cache == null) {
            cache = new MemcachedClient( new InetSocketAddress("10.100.1.251", 11211));
        }
      }
    }
     
     response.setContentType("image/png");
    OutputStream out = response.getOutputStream();

    try {
      String path = request.getQueryString();
      byte[] bytes = (byte[]) cache.get(path);
      if (bytes == null) {
        //-------------------
        ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
        FileInputStream fis = new FileInputStream(new File("c:/temp/tile/" + path));
        byte[] buf = new byte[1024];
        int len;
        while ((len = fis.read(buf)) > 0) {
          baos.write(buf, 0, len);
        }
        fis.close();
        baos.close();

        bytes = baos.toByteArray();
        cache.set(path, 0, bytes);
        //--------
      }
      out.write(bytes);
      out.flush();
    } finally {
      out.close();
    }
  }

  @Override
  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
      throws ServletException, IOException {
    processRequest(request, response);
  }

 
  @Override
  protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
      throws ServletException, IOException {
    processRequest(request, response);
  }

}

EK 3- REDIS

package cache;

import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.OutputStream;
import java.io.PrintWriter;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import redis.clients.jedis.Jedis;
import redis.clients.jedis.JedisPool;

@WebServlet(name = "Redis", urlPatterns = {"/Redis"})
public class Redis extends HttpServlet {

  private static final JedisPool jedisPool = new JedisPool("localhost", 6379);
  private static final Jedis cache = jedisPool.getResource(); 
  protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
      throws ServletException, IOException {
    
        
    response.setContentType("image/png");
    OutputStream out = response.getOutputStream();

    try {
      String path = request.getQueryString();
       byte[] bytes = cache.get(path.getBytes());     
   
      if (bytes == null) {
        //-------------------
        ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
        FileInputStream fis = new FileInputStream(new File("c:/temp/tile/" + path));
        byte[] buf = new byte[1024];
        int len;
        while ((len = fis.read(buf)) > 0) {
          baos.write(buf, 0, len);
        }
        fis.close();
        baos.close();

        bytes = baos.toByteArray();
       
        
        cache.set(path.getBytes(), bytes);
        //--------
      }

      out.write(bytes);
      out.flush();
    } finally {
      out.close();
    }
  }

  @Override
  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
      throws ServletException, IOException {
    processRequest(request, response);
  }

}

Yorumlar

 1. Anonim

  Konu hakkında yapılan daha geniş bir benchmark testinde (daha fazla ürün test ediliyordu) belli büyüklükten sonra redis’in durumunun değiştiğini gösteriyordu. Ek bilgi olarak eklenmeli.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir