parçala fethet yöntemi (divide and conquer)

yazan: Şadi Evren ŞEKER Bu yöntem algoritma analizinde çok kullanılan, bir algoritmayı tahlil etmek veya yeni bir algoritma oluşturmak için kullanılan yaklaşımlardan birisidir. Bu yaklaşıma göre problem ufak ve çözülmesi nispeten daha kolay olan parçalara bölünür. Her parça ayrı ayrı çözüldükten sonra sonuçlar birleştirilerek genel problemin çözümü elde edilir.

Devam

de morgan kuralı (de morgan rule)

yazan: Şadi Evren ŞEKER mantıksal devre tasarımı açısından oldukça kullanışlı olan bu kurala göre : (x ve y)’ <=> x’ veya y’ (x veya y)’ <=> x’ ve y’ yani ve kapısıyla bağlı bir devrenin olumsuzu, devrenin giriş değerlerinin olumsuzlarının veyası şeklinde yazılabilir. Benzer şekilde, veya kapısı ile bağlı girişlerin olumsuzu, girişlerin olumsuzlarının ve kapısıyla […]

Devam

veya kapısı (or gate)

yazan : Şadi Evren ŞEKER 2 farklı önermeden birisinin gerçekleşmesi durumunu inceleyen kapıdır. Mantıkta buluna veya bağlacı şeklinde çalışır. Bu durumu aşağıdaki örnek üzerinde inceleyelim. Aşağıda iki farklı önerme verilmiştir: 1. üniversitede öğrenci olmak 2. devre analizi yapabilmek bu durum aşağıdaki tabloda veya bağlacı ile ifade edilmiştir: üöo day VEYA (Or) 0 0 0 0 […]

Devam

Ve kapısı (and gate)

yazan : Şadi Evren ŞEKER 2 farklı önermenin aynı anda gerçekleşmesi durumunu inceleyen kapıdır. Mantıkta buluna ve bağlacı şeklinde çalışır. Bu durumu aşağıdaki örnek üzerinde inceleyelim. Aşağıda iki farklı önerme verilmiştir: 1. üniversitede öğrenci olmak 2. devre analizi yapabilmek bu durum aşağıdaki tabloda ve bağlacı ile ifade edilmiştir: üöo day VE (And) 0 0 0 […]

Devam

Önermeler (kaziye) Mantığı (Propositional Logic)

yazan: Şadi Evren ŞEKER önerme mantık bilimi açısında anlam taşıyan en ufak olgudur. Örneğin: “insanın iki gözü vardır” bir önermedir. Bu önermelerin gerçek hayattan alınması zorunlu değildir. Örnemenin sonucu, önerildiği gibi gerçekleşirse bu durumda önermenin sonucu olumludur. Aksi durumda, yani önerildiği gibi bir sonuçla bitmezse bu durumda önermenin sonucu olumsuzdur. Önermenin sonucu: Doğru anlamlı ise […]

Devam

Alt küme toplamı problemi (subset sum problem)

yazan: Şadi Evren ŞEKER Algoritma teorisinde meşhur problemlerden birisidir. NP-Complete problemlere iyi bir örnektir. Problemin tanımı aşağıdaki şekildedir: verilen eksi ve artı tam sayılar kümesinin herhangi bir alt kümesinin toplamının 0 olduğunu bulmak. Bu problemin kontrol edilmesi oldukça basittir ancak verilen sayı kümesinden yukarıdaki tanımı sağlayan bir alt küme bulmak kolay değildir. Problemin örnek çözümü: […]

Devam

Bir tümleyeni

yazan: Şadi Evren ŞEKER Konunun diğer isimleri : (1 tümleyeni, İşaretli sayı gösterimi, Ones’ Complement, 1’s Complement, Signed number representations) ikilik tabandaki bir sayının 1 tümleyeni her sayının tersidir. Örneğin sayı: 10110011 olarak verilmiş olsun. Bu sayının 1 tümleyeni: 01001100 olarak bulunur. Bu bilgi 2 tümleyeninin hesabında da kullanılmaktadır. Bir tümleyeni aynı zamanda sayının eksi […]

Devam

İki tümleyeni

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Konunun diğer başlıkları: 2 tümleyeni, two’s complement Bilgisayar bilimlerinde, sayılar genelde ikilik tabanda tutulmaktadır. Değerleri ikilik tabanda göstermenin bir devamı olarak eksi sayı ve artı sayıları da ayırmak gerekmektedir. bir tümleyeni gibi iki tümleyeni de eksi sayıları göstrem biçimlerinden birisidir. iki tümleyenini almak için önce bir tümleyeni alınır ardında sayıya […]

Devam

Gürültü (Noise)

yazan: Şadi Evren ŞEKER Sinyal işleme veya resim işleme gibi konularda işlenen veri üzerinde istenmeyen değişimler olmasına gürültü denilir. Buna göre örneğin bir kaynaktan bir hedefe giden resim veya ses üzerinde yolda istenmeyen değişimler oluşursa resim ve seste bozulmalar olur. Örneğin aşağıdaki orjinal resimi ele alalım: Bu resime gauss gürültüsü (gaussian noise) uygulanırsa aşağıdaki şekilde […]

Devam

Düzleştirme Filitresi (Gauss Filtresi, Gaussian Filter, Smoothing Filter, Gaussian Blur)

yazan: Şadi Evren ŞEKER Verilen bir resim üzerinde düzleştirme işlemi uygulamak için kullanılır. Diğer bir tabirle resim üzerindeki gürültüyü kaldırır. Örneğin aşağıdaki resmi ele alalım: Bu resmin düzleştirme filtresi uygulanmış halı aşağıdadır: Gauss Filitresinin genel formülü aşağıda verilmiştir: Bu formülün 2 boyutlu resimler için sadeleştirilmiş hali (N=2 için) aşağıda verilmiştir: Gauss dağılımının (aynı zamanda normal […]

Devam