fonksiyonel programlama (functional programming)

yazan : Şadi Evren ŞEKER Programlama yaklaşımlarından birisi olan fonksiyonel programlama günümüz dillerinin neredeyse tamamında kullanılmaktadır. Bu yaklaşımda matematik fonksiyonlarında olduğuna benzer bir şekilde alt programlar tanımlanmakta ve bu alt programların değişik argümanlar ile çalışması sağlanmaktadır. Bu yaklaşım basitçe: Kod tekrarını engellemekte ve aynı kodun farklı şartlar için tekrar tekrar çalışmasını sağlamaktadır Kodun okunaibilirliğini arttırmakta […]

Devam

yapısal programlama (structured programming)

yazan: Şadi Evren ŞEKER yapısal programlama 1900lü yılların ortalarında programlama taleplerinin artması ile gelişen bir programlama felsefesidir. Buna göre programların analizi, tasarımları, kodlaması ve testleri arasındaki mantık uyumunu sağlamak amacıyla bir standarda gidilmiş ve aşağıdaki yapı çıkmıştır. Yapısal programlama amaç problemi alt parçalara bölerek bu parçaların çözümlerinin birleştirilmesidir. Bu yönüyle parçala fethet (Divide and conquere) […]

Devam

kapsülleme (encapsulation)

yazan: Şadi Evren ŞEKER genel olarak bir bilginin soyut bir yapı içerisine konulmasına verilen isimdir. En çok ağ teknolojilerinde ve nesne yönelimli programlama dünyasında kullanılır. Nesne Yönelimli Programlama için anlamı bir sınıfın (class) bilgilerinin dışarıya kapalı olması ve bu sınıfın her türlü veri iletişiminin kontrol altındaki metodlar ile yapılmasıdır. Ağ teknolojileri için anlamı, katmanlı mimaride […]

Devam

bit (ikil)

yazan: Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar dünyasında ikili tabandaki (binary) tek haneli bir sayıyı ifade eder. Yani bir bit değeri 1 veya 0 olabilir. Bu aslında elektronik sinyali olarak yüksek (1) veya düşük (0) gerilimde akım demektir. bir bit, 1 veya 0 değeri alabildiğine göre her bit değerinin 2 farklı değer alması mümkündür. Bu durumda örneğin […]

Devam

İşlem (Process)

İşlem (Process) Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bir işletim sistemi üzerinde herhangi bir dil ile kodlanmış ve bir compiler (derleyici) ile derlenmiş ve daha sonra hafızaya yüklenerek işlemcide çalıştırılan programlara verilen isimdir. Genel anlamda her program bir process olarak düşünülebilir, ancak bir programın birden fazla processi olabileceği gibi her process, yeni başka processlerde üretebilir (fork) . […]

Devam

Pointer (Gösterici) ve Diziler (Arrays)

Pointerlar ve kullanımları Yazan : Şadi Evren ŞEKER Pointer (gösterici) basitçe bir değişkenin bir hafıza alanını göstermesi demektir. C dilinde pointerlar: Veritipi *pointeradi; Şeklinde tanımlanır. Burada veritipi int, char, float gibi değişken tipleridir. Pointer adı ise bir değişken adının taşıması gereken özellikleri taşıyan ve tanımlandığı scope (geçerlilik alanında) yaşayacak olan değişken adıdır. Bir değişkenin başına […]

Devam

Static Scoping ( Sabit Alanlı Değiþkenler )

Static scoping ile en yakın değişken bindingin değeri atanır. Basit bir şekilde programın metni okunup bu işlem yapılabilir. Programın çalışırken (runtime) oluşturduğu stack içeriğine bakılmasına gerek yoktur. Sadece metine bakması yeterli olduğu için bu tarz scopinglere lexical scoping adı da verilir. Static scope, kodun anlaşılmasını daha kolay hale getirdiği için daha moduler kodlar yazılmasını sağlar. […]

Devam

Row Major Order (Satır bazlı sıralama)

Bilgisayar bilimlerinde, rowmajor order veya column major order ile, çok boyutlu (multidimensional) dizilerin (array) dogrusal hafızada (linear memory) tutulma şekli kastedilmektedir. Arraylerin hafızada tutulma biçimleri özellikle diller arasında veri geçişi yaparken kritik rol oynar. Ayrıca diziye erişim şekli doğru biliniyorsa ve bu bilgi doğru kullanılıyorsa performansı oldukça etkileyen bir özelliktir. Row-major order Satırların arka arkaya […]

Devam

Dyanmic Scoping (dinamik alan değiþkenleri)

Dynamic scoping, fonksiyon değişkenlerinin fonksiyonlar ile birlikte stackte tutulmasını hedefler. Buna göre fonksiyonların içinde tanımlanmış olan değişkenler, o fonksiyon çalışırken geçerli olur ve o fonksiyonun içinde atanmış olan değeri korur. Bir fonksiyondan başka bir fonksiyon çağrılmış olsa ve çağrılan fonksiyonda değişkenin değeri değişmiş olsa da çağıran fonksiyona geri dönüldüğünde fonksiyonun değişken değerleri geri yüklenir. Örneğin […]

Devam

Coloumn Major Order (Sütün bazlı sıralama)

Bilgisayar bilimlerinde, rowmajor order veya column major order ile, çok boyutlu (multidimensional) dizilerin (array) dogrusal hafızada (linear memory) tutulma şekli kastedilmektedir. Arraylerin hafızada tutulma biçimleri özellikle diller arasında veri geçişi yaparken kritik rol oynar. Ayrıca diziye erişim şekli doğru biliniyorsa ve bu bilgi doğru kullanılıyorsa performansı oldukça etkileyen bir özelliktir. Column major order Sütünların arka […]

Devam