yazan: Şadi Evren ŞEKER
Bilgisayar dünyasında ikili tabandaki (binary) tek haneli bir sayıyı ifade eder. Yani bir bit değeri 1 veya 0 olabilir. Bu aslında elektronik sinyali olarak yüksek (1) veya düşük (0) gerilimde akım demektir.

bir bit, 1 veya 0 değeri alabildiğine göre her bit değerinin 2 farklı değer alması mümkündür. Bu durumda örneğin iki sistemde yazılmış 8 haneli bir sayı (8 bitlik bir sayı) 2 üzeri 8 farklı değer = 256 farklı değer alabilir.
Örneğin 11010010 sayısı, 8 bitlik bir sayıdır.

8 bitlik sayılara bilgisayar dünyasında kısaca byte adı da verilmektedir.

Bit değerleri için kullanılan birimler aşağıda listelenmiştir:
bit ölçü değerleri:kilobit (kbit),megabit (Mbit),gigabit (Gbit),terabit (Tbit),petabit (Pbit),exabit (Ebit),zettabit (Zbit),yottabit (Ybit),kibibit (Kibit),mebibit (Mibit),gibibit (Gibit),tebibit (Tibit),pebibit (Pibit),exbibit (Eibit),zebibit (Zibit),yobibit (Yibit)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir