Kod Kelimesi

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Haberleşmede kullanılan bir terimdir. Bir kod kelimesi (code word), belirli bir teşrifatın (protocol, protokol) anlamlı en küçük parçasıdır. Her kod kendi başına tek bir anlam ifade eder ve bu anlam yeganedir (unique). Aynı yaklaşım programlama dilleri için de geçerlidir. Her programlama dilinde bulunan her kelime tek bir anlam ifade eder. […]

Devam

Spagetti Kod (Spaghetti Code)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar kodlamasında, bir kodun okunabilirliğinin düşük olması, yani kod takibinin zor olması durumunda, koda verilen isimdir. Genellikle yapısal programlama dillerinde (structured programming languages) fonksiyonların bulunması ile birlikte GOTO veya JMP gibi, kodun içerisinde bir yerden başka bir yere atlayan komutların kaldırılması mümkündür. Bu tip komutların kullanılması durumunda, kodun hem diğer […]

Devam

Floyd Üçgeni (Floyd’s Triangle)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Robert Floyd tarafından tasarlanan bir sayı üçgenidir. Üçgen, her satırda, o satır kadar elemandan oluşan ve ardışık sayma sayılarının satırlara dağıtılması ile şekillenen, sağa yaslı bir dik üçgen olarak tanımlanabilir: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yukarıdaki şekilde üçgenin ilk 5 […]

Devam

Mealy ve Moore Makineleri (Mealy and Moore Machines)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar bilimlerinde sıkça kullanılan sonlu durum makinelerinin (finite state machine, FSM veya Finite State Automaton , FSA) gösteriminde kullanılan iki farklı yöntemdir. Genelde literatürde bir FSM’in gösteriminde en çok moore makinesi kullanılır. Bu iki yöntem (mealy ve moore makinaları) sonuçta bir gösterim farkı olduğu için bütün mealy gösterimlerinin moore ve […]

Devam

Overhead (Ek Yük)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Genel olarak bir işin yapılması için, gereken ek maliyetlere verilen isimdir. Örneğin bir kamyonun, bir yükü taşıması için, kendisini de taşıması gerekir. Kendisini taşımasının maliyeti, bu işlemdeki ek yüktür (overhead). Bilgisayar bilimlerinde, çeşitli alanlarda farklı anlamlarla kullanılmaktadır. Örneğin veri iletişimi (network) konusunda ek yük (overhead) denildiğinde genelde bir veriyi iletmek […]

Devam

Preprocessor (Ön işlem)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar bilimlerinde, işlemcideki çalışmadan önce yapılacak işleri ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Çoğu programlama dili açısından, programın çalışması aşamasına geçilmeden önce (run-time) yapılacak işleri belirtir. Genellikle bir betik (macro) şeklinde kayıtlı olarak dosyada duran ve programın derlenmesi aşamasından (compile time) önce veya sonra, ama çalıştırılmadan önce yapılan işleri ifade […]

Devam

Örnek Kodlama Kuralları

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, geliştirme ortamlarında kullanılan kodlama standartları için örnek bir doküman oluşturmaktır. Kodlama standardı, daha sonradan yapılacak olan bakım, güncelleme ve ekleme işlemlerinin kolaylaşmasını sağlarken, dokümantasyon ve projeye dahil olan yeni personelin adaptasyonunu hızlandıracaktır. Kurallar, aşağıdaki başlıklar halinde sunulmuştur. Karakter Kodlaması Kod geliştirilmesi sırasında, kullanılan isimlerin hiçbirisinde Türkçe karakter […]

Devam

C++ dilinde üzerine bindirme

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, C++ dili için fonksiyon üzerine bindirme (function overriding veya method overriding) konusunu açıklamaktır. Üzerine bindirme işlemi, basitçe aralarında miras (inheritance) ilişkisi bulunan iki sınıf için kullanılabilir. C++ dilindeki, nesneler arasında kurulan bu ilişki modeli hakkında daha detaylı bilgi için, bu bağlantıya tıklayabilirsiniz. Öncelikle iki sınıf tanımlayıp bu […]

Devam

C++ ve Nesne Yönelimli Programlama

Yazan: Yrd. Doç. Dr. Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, C++ dili üzerinden, nesne yönelimli programlamaya hızlı bir başlangıç yapmaktır. Yazı, C dilini bilen kişileri hedef alarak hazırlanmıştır. C++ dili, gelişimi itibariyle, C dilinin bir devamı niteliğindedir ve C dilinde bulunan bütün özellikleri desteklemek gibi bir problemli bulunur. Bu problem, C++ dilinin tam olarak nesne […]

Devam

C++ Giriş

Yazan: Yrd. Doç. Dr. Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, C bilen kişiler için C++ diline hızlı bir başlangıç yapmaktır. Bu yazıda, C++ dilinin, temel özelliklerinden bahsedilecektir. Yazıda eğitim amaçlı olarak hazırlanan bir kod üzerinden temel C++ kavramları açıklanırken, C++ dilinin, nesne yönelimli programlama özellikleri, farklı bir yazıda ele alınmıştır. Lütfen bu yazı için “C++ […]

Devam