Ve/Veya bağlacı normal şeklleri (Conjunction / Disjunction Normal Form)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu gösterim, bool cebirinde (boolean algebra) kullanılan ve kaziyeleri (önerme, proposition) ve (and) bağlacı ile bağlamanın özel bir şeklidir. Kısaca CNF (conjuction normal form) olarak ifade edilir. Diğer bir normal şekil olan Chomsky Normal Form (CNF) ile ilgili bilgi arıyorsanız buradan ulaşabilirsiniz. Bu özel şeklin taşıdığı kuralları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz: […]

Devam

Volatile Tip Tanımlayıcısı

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Kelime anlamı olarak bir değişkenin geçici, uçucu değere sahip olmasını ifade eder. Volatile tip tanımlayıcısı (Volatile Type Quantifier) basitçe bir değişken tanımının başında bulunup, bu değişkenin, program dışında bir etki altında bulunabileceğini ifade eder. Örneğin geliştirdiğimiz bir programda, farklı işlem (process) veya donanımsal etkiler sonucunda değeri değişen bir değişken (variable) […]

Devam

Python ile Listeler ve Sözlükler (Dictionary)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı python programlama dilindeki temel veri işlemleri için kullanılan listeler (lists) ve sözlükleri (dictionaries) açıklamaktır. Python programlama ortamının kurulumu ve bu dilde yapılabilecek temel bazı işlemler için python ile programlama başlıklı yazıya bakabilirsiniz. Öncelikle listelerden başlayıp ardından sözlüklerden bahasedeceğiz: Bir liste değişkeni (variable) aşağıdaki şekilde köşeli parantezler ile […]

Devam

Python ile dosya işlemleri

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, python dilinde kullanılan dosya işlemlerini anlatmak ve basit örnekler ile temel dosya işlemlerini göstermektir. Python programlama ortamının kurulumu ve bu dilde yapılabilecek temel bazı işlemler için python ile programlama başlıklı yazıya bakabilirsiniz. Dosyaların açılması Python dilinde dosya işlemlerini gerçekleştirebilmek için öncelikle dosyaların açılması gerekir. Dosya açmak için […]

Devam

C ile programlamaya giriş final sınavı çözümleri

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Soru 0) Programın çalıştığı dizinde, “deneme.txt” isimli bir dosya açarak, bu dosyanın içerisine, birden yüze kadar olan sayıları bastıran bir kod yazınız. (10 puan) (sadece bu soru için program tam olmalı (include, return satırları gibi) ve yazım hatası bulundurmamalıdır ve kodunuz compile edildiğinde hata vermemelidir. )   #include <stdio.h>   […]

Devam

C ile Programlamaya Giriş Quiz Soruları ve Çözümleri

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Soru 1) Bir dosyaya isminizi yazdırınız. Çözüm 1) dosyaya ismimizi yazdıran kodu aşağıdaki şekilde yazabiliriz: Yukarıdaki kodda dikkat edilecek bir husus, dosyanın “r” değil “w” şekliyle açılması ve dosyanın mutlaka kapatılmasıdır. Bilindiği üzere kapatılmayan dosyalara yazıldığından kesin olarak emin olamayız ve dosya kapatılmadıysa içerisine bilgi yazılmamış olabilir. Yukarıdaki kod çalıştırıldıktan […]

Devam

Etiket ve gitme komuları (Label and GOTO)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Programlama dillerinde kullanılan ve dilin içerisindeki akışın bir başka noktaya yönlendirilmesini sağlayan komutlardır. Yapısal programlama dillerinde (Structured programming languages) bu tip atlama komutlarının kullanılması yasaktır. Ancak programlama dilleri, programcıya tanıdıkları esneklikten dolayı gitme komutlarını desteklerler. Basit bir etiket ve gitme komutu kullanılmış kod aşağıdaki şekilde yazılabilir: Yukarıdaki kodda, 6. Satıra […]

Devam

Tam sayı veri tipi (Integer variable type)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar bilimlerinde hemen hemen bütün programlama dillerinde bulunan en basit veri tipidir. Programlama sırasında tutulan basit tam sayıları işlemek için kullanılır. Normal bir tam sayı değişkeni 16 bitliktir (ikil) ve 16 ikil ile (bit) tutulabilecek olan-32767 ile +32767 sayıları arasında tanımlı olan değerleri tutabilir. 32 bitlik işletim sistemleri ve derleyicilerin […]

Devam

Tek atama dili (single assignment language)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar bilimlerinde kullanılan bir programlama dili tipidir. Bu dilde herhangi bir değişkene yalnızca bir kere atama yapılabilir. Literatürde sasl (single assignment language, tek atamalı diller) olarak geçen dil bu tipe bir örnektir. Ayrıca C dilinden esinlenerek hazırlanmış ve C yazım kuralları ile uyumlu sacl (single assignment C language) dili de […]

Devam

DFA Metin Arama Algoritması (DFA Text Search)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER 1. Otomatın İnşası 2. Algoritmanın arama aşaması 3. Algoritmanın çalışması 4. Algoritmanın kodlanması Bilgisayar bilimlerinde, bir metnin içerisinde farklı bir metnin veya bir kelimenin aranması sırasında kullanılan algoritmalardan birisidir. Algoritma, aranan kelime için bir otomat (automaton) oluşturur ve hedef metin içerisinde bu otomata göre arama işlemi yapar. Oluşturulana otomatın DFA […]

Devam