EQP (Exact Quantum Polynomial)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar bilimlerinde, kuantum hesaplama konusunda kullanılan bir karmaşıklık sınıfıdır. Literatürde tam kuantum polinom zaman (exact qunatum polynomial time) olarak geçmektedir. Özellikle olasılıksal problemler için %100 başarı ile (yani bütün ihtimalleri eleyerek) sonuç üretme süresinin polinom zamanda olduğunu belirtir. Bilindiği üzere karmaşıklık problem sınıfları tanımlanırken, klasik problemlerin (burada klasik kelimesi, kuantum […]

Devam