Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Bilgisayar bilimlerinde, kuantum hesaplama konusunda kullanılan bir karmaşıklık sınıfıdır. Literatürde tam kuantum polinom zaman (exact qunatum polynomial time) olarak geçmektedir.

Özellikle olasılıksal problemler için %100 başarı ile (yani bütün ihtimalleri eleyerek) sonuç üretme süresinin polinom zamanda olduğunu belirtir.

Bilindiği üzere karmaşıklık problem sınıfları tanımlanırken, klasik problemlerin (burada klasik kelimesi, kuantum hesaplaması öncesinde kullanılan Turing makinelerini ifade için kullanılmıştır) karmaşıklıkları P veya NP olarak ikiye ayrılabilir. P sınıfı, polinom zamanda çözüm üretilebilen problemleri gösterirken, NP sınıfı, doğruluğunun polinom zamanda ispatlanabildiği kümeyi ifade eder.

EQP sınıfı ise, kuantum bilgisayarları üzerinde çalışan programlar için (yani kuantum algoritmaları için), klasik algoritmalardaki P sınıfı gibi düşünülebilir. EQP sınıfının hedefi ise içinde ihtimaller bulunan problemleri çözmektir.

Örneğin deutsch problemi bu konuda kullanılabilecek ihtimalli karar problemlerindendir.

Tagged:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir