owl (web ontology language, web ontoloji dili)

yazan: Şadi Evren ŞEKER Bu dil, web ontolojilerini (varlıkbilimlerini) modellemek ve web üzerinde kullanılan, sınıf ve sınıflar arası ilişkileri işlemek için XML tabanlı çalışan bir dildir. w3c tarafından internet üzerinde geliştirilmekte olan sematic web projesinde kullanılmaktadır. Bir OWL ontolojisinde sınıf tanımları ve bu sınıflar ile ilişkili özellikler, bu sınıfların tezahürü olan varlıklar bulunur. OWL’nin tasarlanmasındaki […]

Devam