yazan: Şadi Evren ŞEKER

Bu dil, web ontolojilerini (varlıkbilimlerini) modellemek ve web üzerinde kullanılan, sınıf ve sınıflar arası ilişkileri işlemek için XML tabanlı çalışan bir dildir. w3c tarafından internet üzerinde geliştirilmekte olan sematic web projesinde kullanılmaktadır.
Bir OWL ontolojisinde sınıf tanımları ve bu sınıflar ile ilişkili özellikler, bu sınıfların tezahürü olan varlıklar bulunur. OWL’nin tasarlanmasındaki temel ilke, bu dilde oluşturulan ontolojilerin, bilgisayar uygulamaları tarafından işlenmesidir. Bu klasik ontoloji yapısı olan insanlar için ontolojik gösterimler oluşturan dil yaklaşımına göre daha yeni bir yaklaşımdır ve bilgisayar programlarına bir temel oluşturması açısından oldukça önemlidir. Resmi bir anlambilimsel (semantic) tanım dışında ilave kelime bilgilerini XML RDF ve RDF-S dillerini kullanarak barındırması makinelar tarafından anlaşılabilirliğini arttırmaktadır. OWL, temel olarak daha önceki OIL ve DAML+OIL dillerinin üzerine kurulmuştur ve şu anda W3C tarafından tavsiye edilmektedir.

OWL günümüz teknolojisinde, gelecek vaad eden ve özellikle Anlambilimsel Ağ (semantic web) konusundaki çalışmaların hemen hepsinde yerini bulan bir dildir. Genel yapısı itibariyle programlara alt yapı sunmakta ve araştırma araçları, mantıksal teknikler ve dil geliştirmeleri konularına odaklanmaktadır.

OWL, ağda bulunan anlamların ortak bir şekilde işlenmesi için bir platform sunmak üzere tasarlanmıştır. XML, RDF ve RDF-S gibi dillerin mevcut bilgi tutma yeteneklerini arttırmak ve daha fazla anlam ifade eder şekilde kullanılmasına yardım etmek gibi bir amacı da vardır. Aynı zamanda bilgisayarlar tarafından yorumlanabilir bir içerik sunma amacıyla bu dillerin gelişimine de yardımcı olmuş olur. OWL’nin XML tabanlı olması, çok farklı işletim sistemlerinden çok farklı ortamlarda çalışan bilgisayarları ortak bir zeminde birleştirerek veri alış verişi yapmasına izin verir. OWL’nin sadece bilgisayarların anlamasını hedefliyor olması insanlar tarafından anlaşılmaz olduğu sonucunu doğursa bile basit programlar vasıtasıyla insanların kolaylıkla okuyabileceği halde veriler gösterilebilir.
Veri iletişimi, büyük uyumluluk projeleri ve ağ üzerinde bilgi paylaşımı gibi konularda OWL bir standart oluşturulmasına yardımcı olmaktadır.

OWL’nin gelişmiş sürümü olan ve bazan OWL 1.1 olarak da adlandırılan sürümü daha işlevsel, basit veri modellemesi ve iyi tanımlanmış bir grup alt dil barındırmaktadır. Bu sürüm de göstermektedir ki OWL dili de kendi yerinde durmamakta ve sürekli bir devinim içerisinde gelişmektedir.

OWL’nin alt dilleri:
OWL Lite
OWL DL
OWL FULL

Kaynaklar:
w3c owl dökümanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir