yazan:Şadi Evren ŞEKER

Coğrafi olarak en geniş ölçekli ağ çeşididir. Dünya üzerine dağılmış ağ yapılarını ifade eder. Genelde çok sayıda yerel ağ, yerleşke ağı gibi ağların birleşmesinden oluşan büyük yapıdır.

Geniş Ağ, WAN (Wide Area Network)

geniş ağ’a bağlı milyonlarca bilgisayar olabileceği gibi dünyanın iki ucundaki iki bilgisayar da bir geniş ağ kabul edilebilir.

geniş ağlar üzerinde iki farklı iletişim yöntemi kullanılabilir bunlar aşağıda listelenmiştir:
Paket anahtarlaması (Packet Switching)
Devre anahtarlaması (Circuit Switching)

Diğer ağ ölçekleri:
Kişisel Ağ, PAN (Personal Area Network)
Yerleşke Ağı, MAN (Metropolitan Area Network)
Yerel Ağ Bağlantısı LAN, (Local Area Network)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Lütfen onaylayınız *