yazan: Şadi Evren ŞEKER

Bu iletim yönteminde, kanal üzerinde gönderilecek olan bilgiler paketlere konularak iletilir. Örneğin uzun bir yazının karşı tarafa yollanacağını düşünelim. Bu durumda yazı paket boyutlarında kesilerek her pakete yazının bir kısmı konulur. Paketlerin üzerine kullanılan alt iletim yöntemlerine göre (örneğin datagram veya sanal devre (Virtual Circuit) ) değişik bilgiler eklenmektedir bu eklenen bilgiler başlık (header) veya sonluk (footer ) olarak da isimlendirilmektedir, ve paketin geldiği yeri gideceği yeri gibi bilgileri içerir.

Verinin paketler halinde yollanmasının bir avantajı, herhangi bir şekilde hattın bir veya birden fazla kullanıcıya tahsis edilmemesidir. Yani hat kullanıcı tarafından kullanılmadığı zamanlarda başka kullanıcılar tarafından kullanılabilmektedir.

Örneğin iletişim yapacak olan iki uç arasındaki bağlantı hızı 1000 kps olsun. Kullanıcıların %10 aktif olduklarını düşünelim. Yani kullanıcılar zamanın %10’unda iletişime geçiyor geri kalan zamanlarda ise iletişim ihtiyaçları olmuyor. Ve kullanıcıların 100kps iletişim ihtiyaçları olduğunu düşünelim. Yani kullanıcılar aktif olduklarında hat kullanımları 100kps olarak verilmiş. Bu durumda kaç kullanıcı hat üzerinde taşınabilir?

Bu soruda örneğin 10 kişinin aynı anda paket anahtarlaması kullandığı düşünülürse, binom dağılımı kullanılabilir. Bilindiği üzere N denemedeki başarı oranı binom dağılımında aşağıdaki şekilde modellenir:
P{y=k}binom dagilimi
Yukarıdaki formülde, N denemedeki k başarının oluşma sayısı
binom deneme sayisi
bu yolların her birinin olasıllığını yazarsak:
binomda her denemenin basari orani
denkleminde, (1-p) başarısızlık oranı n-k ise başarısızlık sayısını verir.
dolayısıyla 10 kişi için başarı oranı, yani 10 kişinin aynı anda paket transfer etme olasılığı:
binom olasilik dagiliminda cozumu
dolayisiyla 0,387420489 olasilikla (yani %38) ayni anda 10 kişi birden transfer yapabiliyormuş. Bu denklemi bir de 40 kişiden 10 kişinin transferi için denersek:
40 kişiden 10unun transferi olasiligi
Dikkat edilirse yukarıdaki denklem sadece 40 kişiden 10 kişinin aynı anda transfer yapması durumudur. Dolayısıyla 10’dan fazla kişinin aynı anda transfer yapması durumunu hesaplamak için aynı denklem 11, 12, 13 … 40 kişi için ayrı ayrı çözülmeli ve çıkan sonuçlar toplanmalıdır.

Bu işlem yapıldığında örneğin 35 kişi için 0.004 çakışma olasılığı ile aynı anda hattın kullandırılabileceği anlaşılmıştır.

aynı durum devre anahtarlaması yöntemi kullanılarak yapılsaydı hattı sadece 10 kişinin (1000kbs / 100kbs) kullanabileceği düşünüldüğünde bu sayı oldukça başarılı kabul edilebilir.

Paket anahtarlamalı sistemlerin bir dez avantajı maliyetlerini yüksek olmasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Lütfen onaylayınız *