yazan : Şadi Evren ŞEKER

Ağ üzerindeki bir noktada oluşsan gecikmedir. Noktasal gecikme, ağ üzerinde bir uçtan bir uca ulaşana kadar paketlerin geçtiği her noktada oluşan gecikmedir. Noktasal gecikmeye sebep olan faktörler şunlardır:

gi = işleme gecikmesi (processing delay) = paketlerin geçtikleri nokta tarafından alınıp, belirli bir seviyeye kadar açılması ve sonunda işlenerek karar verilmesi süresidir.
gs = sıra gecikmesi (queueing delay) = paketlerin geçtikleri noktada önlerindeki paketleri bekleme süresidir. Geçilen her noktanın belirli bir işleme ve paket yollama kapasitesi bulunmaktadır. Bu kapasiteden daha fazla paket gelirse, işlenemeyeceği için hafızada bekletilir. Bu bekleme süresine sırada bekledikleri için sıra gecikmesi adı verilir.
gg = gönderme gecikmesi (transmission delay) = paketlerin hat kapasitesine uygun olarak gönderilmesi süresinde geçen vakittir.
go = ortam gecikmesi (propagation delay) = paketlerin ortam şartlarına bağlı olarak gecikme süresidir. Örneğin kablosuz bir iletişim sırasında atmosfer şartlarına bağlı olarak veya bakır kablo üzerinden yapılan iletişimde kablonun mesafesi ve kalitesine bağlı olarak gecikmes süresidir.

Bir noktadaki toplam gecikme yukarıda sayılanların toplamıdır: gi + gs + gg + go

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir