yazan: Şadi Evren ŞEKER

owl (web ontology language, web ontoloji dili) Dilinin bir alt dili olan OWL DL’in amacı bu dili kullanan geliştiricilere ve programlara azami hızı sunmaktır. Bunun için bu dildeki bütün işlemler tamamlanabilirdir (completeness) (her işlemin bir sonucu olduğunu teminat altındadır) ve her işlem tercihlidir (decidability) (yani her işlemin sonu zamanda biteceği teminat altındadır)
OWL dilinin bütün özellikleri OWL DL dili tarafından içerilir ancak bazı sınırlamalar vardır. Örneğin bir cins, başka pekçok cinsin alt cinsi olabilir ancak bir cins başka bir cinsten varlık olamaz.
OWL DL dilinin ismi belirleyici matık anlamına gelen “descriptive logic” kelimelerinin baş harflerinden gelmektedir. Aslında başlı başına bir alan olan belirleyici mantık, OWL dilinin de tasarlanması sırasında çalışan bir grup tarafından bir alt dil üretilmesi ile sonuçlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir