Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Bilgisayar ağlarından, paket anahtarlamalı ağ yapısından bir tanesidir. Diğer ağ yapısı datagram ağlardır. Sanal devrede bir ağ üzerinde iki nokta arasında sanki bir hat döşenmiş gibi bir devre kurulur. Yani aslında fiziksel olarak bir hat ayrımı veya daha basit anlamda iki uç arasında bir kablo döşenmesi söz konusu değildir. Ancak paketlerin hep aynı yolu izlemesi sayesinde sanki bir hat döşenmiş gibi bir ağ elde edilir. Bu yapının kurulması için yol üzerinde bulunan bütün yönlendiriciler (router) ayarlanarak bu ağ için her paketin aynı yönde yönlendirilmesi sağlanmaktadır.

Datagram ağlarda, sanal devreden farklı olarak paketler duruma göre farklı yollar izleyebilirler. Özellikle tıkanıklık önlenme ve mesafe hesaplamalarına göre yönlendiriciler (router) paket yönlendirmesini datagram ağlarda değiştirirler. Ancak sanal devre uygulamasında bu mümkün değildir.

Sanal devre uygulanan ağlarda paketlerin yönlendirilmesi ve takibi açısından her alt ağda (subnetwork) paketlere bir sanal devre numarası (VC number) atanmakta ve yönlendiriciler (router) bu numaralara göre yönlendirme yapmaktadırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Lütfen onaylayınız *