yazan: Şadi Evren ŞEKER

XML dilinin çıkış amacı makinelerin birbiri ile konuşurken kategorize olmuş bir dil (veya prtokol) üzerinden konuşmalarını sağlamaktır. Aslında XML’in çıktığı yıllara bakıldığında verilerin çok çeşitli şekillerde bir standarda uymaksızın saklandığını ve işlendiğini görmek mümkündür. Gelişen İnternet teknolojisinin de etkisiyle birden fazla bilgisayarın (veya programın) birbiri ile bir standart üzerinde anlaşarak konuşmaları ihtiyacı doğmuştur. İşte tam da bu noktada W3C tarafından ortaya atılan, verileri programcını istediği gibi kategorize ederek tutabileceği bir standart olan XML doğmuş ve hızla kullanımı artmıştır.

XML verileri tasnif etmek ve bu tasnif edilmiş verileri arzu edildiği gibi okuyabilmenin dışında ilave özellikleri ile veri standartları üzerinde denetimler de yapabilmektedir. Örneğin istenilen standartlara uymayan bir XML dökümanını DTD, XSD gibi ilave yapılar ile tespit etmek mümkündür.

XML platform bağımsız bir standart olarak çıkmıştır ve amacı bütün platformları ortak bir yapı altında toplayarak iletişim güçlüğünü asgari düzeye indirmektir. Bu durum doğal olarak her platformda XML için bir ilave yazılım ihtiyacı doğurmuştur. Bu konuda en önemli kütüphane standartları DOM ve SAX kütüphaneleridir. Bu kütüphaneler hemen bütün modern diller tarafından dile eklenmiş ve programcının kullanımına sunulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir