Yazan : Şadi Evren ŞEKER

OSI katmanlarına göre 2. katman olan veri bağlama katmanı (data link layer) protokolüdür. Temel görevi aynı ağda bulunan ve birbiri ile temas halindeki (örneğin bir LAN’da veya MAN’da çalışan) bilgisayarların veri iletişimini sağlamaktır.
Kısaca MAC adı da verilen bu kontrol aynı zamanda bilgisayarların üzerindeki ortama erişirken kullanılan cihazlar için bir de adresleme yapmaktadır. Bu adrese MAC adresi adı verilmektedir ve dünya üzerinde sadece tek bir cihaz (NIC, Network Interface Card, Ağ bağlantı Kartı) üzerinde olabilecek bu numara IEEE tarafından dağıtılmaktadır.

Ortam erişim kontrolünün diğer bir görevi ağ üzerine aynı anda erişmekte olan birden fazla bilgisayar arasındaki uyumu sağlamaktır. Bu erişim kontrolünü paket anahtarlamalı ağlarda çözen çözümlerin en meşhurları aşağıdadır:

* CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detect, ) Ethernet (gigabit öncesi) ve IEEE 802.3 ağlarda kullanılır,
* Token bus (Jeton Sıralı) (IEEE 802.4)
* Token ring (Jeton Göngüsü) (IEEE 802.5)
* Token passing (Jeton Geçirmeli) (FDDI ağlarda kullanılır).

MAC Adresleri IP veya IPX gibi, host (bilgisayar) ve ağ (network) olarak parçalara ayrılmamıştır. Dolayısıyla bir MAC adresine bakarak bir bilgisayar ile aynı ağda olunup olunulmadığı anlaşılamaz. Bir MAC adresi 48 bitten oluşur ve onaltılık (hexadecimal) tabanda 6 adet ikili olarak ifade edilir.
Örneğin 00-00-00-00-00-00 şeklinde gösterilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Lütfen onaylayınız *