Yazan: Şadi Evren ŞEKER

Şifreleme algoritmalarında kullanılan bir yöntem olan blok şifreleme, açık mesajın (plain text) belirli uzunluklarda bloklara bölünmesi ile çalışır.

Bu yönteme göre bölünen bütün bloklar ayrı ayrı şifrelenecek ve sonuçta üretilen şifreli metin (cipher text) bu blokların dizilimi ile elde edilecektir.

En ilkel uygulaması vignere şifreleme yöntemidi.

Örneğin şifrelenecek olan mesaj: “Alibabavekırkharamiler”

olarak kabul edilsin ve yöntemimizdeki blok uzunluğu  5 karakter olsun. Bu durumda bloklarımız:

  1. aliba
  2. bavek
  3. ırkha
  4. ramil
  5. er

şeklinde olacaktır. Şifreleme yöntemi her bloğu ayrı ayrı şifreleyecek ve çıkan sonuçları birleştirerek şifreli metni elde edecektir.

Bazı blok şifreleme yöntemleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

Ayrıca bloklar arasındaki ilişkilere göre de blok şifreleminin çeşitli şekilleri (mode) bulunmaktadır. Bunlar aşağıda liste olarak verilmiştir. Detaylı açıklamaları için lütfen listeden ilgili seçeneğe tıklayınız:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir