Yazan: Şadi Evren ŞEKER

Bilgisayar grafiği konusunda çember çizmek için pisagor yöntemi ve kutup koordinat yöntemi ile birlikte kullanılan yöntemlerden birisidir. Buna göre merkezi ve yarı çapı belirli bir çemberi çizmek için hangi koordinatlardaki imgeciklerin (pixel) işaretleneceği (veya imgeciklerin hangi koordinatlara konulacağını) belirler.

Yukarıda bir çember ve bu çemberin geçtiği imgecikler tasvir edilmiştir. Bu algoritma biir çember çizilirken hangi imgeciklerin işaretleneceğini aşağıdaki matematiksel yöntem ile belirler:

Öncelikle çemberdeki (x,y) değerlerini veren fonksiyonu hatırlayalım:

f(x,y) = x2 + y2 – r2

Bu fonksiyonun değeri aşağıdaki 3 ihtimalden birisi olabilir ve anlamı da yanında verilmiştir:

  • Şayet f(x,y) <0 ise değer çemberin içindedir
  • Şayet f(x,y) = 0 ise nokta çemberin üzerindedir
  • Şayet f(x,y) > 0 ise nokta çemberin dışındadır.

Bu denklemde x > y durumu söz konusuysa simetriden faydalanılabilir.

Bu durumda çember çizilmesi sırasında yukarıdaki denkleme göre bir imgecik hesaplandıktan sonra bu imgeciğin x,y değerinin yakınındaki imgeciklerin merkezine olan mesafesine bakılır ve şayet yakınsa bu imgecik çember üzerinde olarak işaretlenir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Lütfen onaylayınız *