Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Bilgisayar grafiklerinde nesnelerin ekrana basılması anlık bir olaydır. Her anlık durumda basılan nesnenin durumu da farklı olabilir. Örneğin ekranda hareket eden bir küre her tazelemede farklı bir konumda görülecektir. İşte her varlığın anlık olarak durumunun durduğu tabloya varlık durumt ablosu (Symbol-instance table) ismi verilir.

Temel olarak 3 çeşit şekil değiştirme (transformation) bulunmaktadır. Bunlar taşıma (translation), döndürme (rotation) ve ölçekleme (scaling, büyütü küçültme) değişimleridir. İşte birden fazla şekilden oluşan bir ortamda her şeklin anlık durumunu tutan tabloda bu 3 bilgi yeterlidir:

örneğin yukarıdaki temsili robot, 5 farklı silindir ve 1 küreden oluşmaktadır. Bu silindirlerin birbirinden tek farkı bulundukları konum, boyutları ve döndürme oranlarıdır. Şayet bu verileri bir tabloda tutmak istersek aşağıdakine benzer bir tablo çıkar:

Varlık Ölçek
(Scale)
Dödürme
(Rotate)
Taşıma
(Translate)
1 sx,sy,sz Θx, Θyz dx,dy,dz
2
3
4

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir