Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Bilgisayar grafiklerinde 2 boyutlu şekilleri tasvir etmek için kullanılan çokgenler (polygon) aslında bir grup üçgen ile ifade edilebilebilir. Bu konuyu aslında 2 farklı başlık altında inceleyebiliriz. Basitçe çokgenler içbükey (mütekavvis) ve dışbükey (konkav) olarak iki grupta incelenebilir.

Aşağıda bir içbükey (mütekavvis) çokgenin basit bir adımla nasıl bir üçgen ve bir dışbükey çokgene dönüştürüldüğü gösterilmektedir.

Bu şekilde de görüldüğü üzere çokgeni oluşturan yöneylerden (vector) bir tanesi eksen üzerine getirilir ve eksenin altı ve üstü şeklinde şekil 2’ye bölünür. Eksenin altında bir üçgen ve eksenin üzerinde ise bir çokgen elde edilmiş olur.

Bu aşamadan sonra her iki çokgen şeklide dışbükey olarak düşünülebilir. Bir dışbükey çokgenin ise üçgenlere bölünmesi basitçe ortakkomşusu bulunna iki noktanın birleştirilmesi ile elde edilir. Farklı bir ifade ile çokgeni oluşturan yöneylerin (vektör) bileşkesinin alınması ile çokgen bir üçgen ve bir çokgen (bu yeni çokgen de bir üçgen olabilir) şeklinde ikiye bölünmüş olur.

Yukarıdaki örnekte bu üçgenlerin nasıl elde edildiği adım adım gösterilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Lütfen onaylayınız *