Yazan : Şadi Evren ŞEKER

C dilinde öncelikli olarak çalıştırılacak olan fonksiyon main fonksiyonudur. Main fonksiyonunun prototipi aşağıdaki şekildedir:

int main(int argc,char *argv[])

yukarıda görüldüğü üzere main fonksiyonu bir integer (tam sayı) döndürmektedir. Bu C90 standardına göre belirlenmiştir ancakçoğu derleyici (compiler) main fonksiyonunun void dödürmesine de izin verir.

Bu dönen değer C progrmaımızı çalıştıran işletim sistemine dönmektedir. Örneğin başka bir program altından exec fonksiyonu ile çalıştırıldıysa bu programa parametre olarak döner.

main fonksiyonunun parametresi olan argc ise fonksiyona konsoldan kaç tane parametre verildiğini sayar.

Örneğin copy komudunu yapan bir program yazdığımızı kabul edelim ve a.txt dosyasını b.txt dosyası olarak kopyalamak isteyelim. Bu durumda aşağıdakine benzer bir komut yazacağız:

copy a.txt b.txt

bu kullanımda C için toplam 3 argüman (parametre) vardır. bunlar copy,a.txt ve b.txt parametreleridir. İşte main fonksiyonunun parametresi olan argc bu sayıyı tutmaktadır. Hemen ardından gelen argv (array of char pointers) tipinden de anlaşılacağı üzere bu parametrelerin her birini tutar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Lütfen onaylayınız *