Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Bu yazının amacı genel olarak bilgisayar mühendisliğini ve terimsel bazı problemleri açıklamaktır. Bu yazı, içinde bulunulan bilgisayarkavramlari.com sitesinin amacı olan akademik ve bilimsel açıklamaların dışına çıkmaktadır. Ancak bu yazı ile tartışılmakta olan bazı konulara açıklık getirilmek amaçlanmış ve sitenin genel okuyucu kitlesinin bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Her zaman olduğu gibi buradaki konularda yanlış veya eksik olduğunu düşündüğünüz konular için iletişime geçebilirsiniz.

Bilgisayar Mühendisliği mi / Bilimleri mi?

Bilgisayar mühendisliği yabancı bir dilden giren hemen her kelime (ya da kelime grubu) gibi sancılı bir terimdir. Kavram olarak gerek bilgisayarları gerekse bilgisayar mühendisiliğini ithal etmiş ülkemizde, ingilizcedeki “computer science” ve “computer engineering” kavramlarını karşılayan ne yazık ki tek terim bulunmaktadır. Her ne kadar Bilgisayar Bilimleri gibi sonradan bazı terimler denenmiş olsa da içerik karmaşası sayesinde bu yazının yazıldığı tarih itibariyle Türkiyedeki “bilgisayar mühendislikleri” hala iki terimi de karşılayan eğitimler vermeye çalışmaktadır.

Bu iki bölüm (computer science / Engineering) arasındaki temel fark mühendisliğin özellikle Amerika’daki üniversitelerde Elektronik fakültesine bağlı olması ve daha çok donanım, işlemci programlama, elektronik ağırlıklı çalışmasıdır. Bilgisayar bilimleri ise daha çok algoritma analizi, dil tasarımı, yapay zeka gibi nispeten soyut (mücerret) konular üzerinde çalışmaktadır. Her ne kadar iki disiplinin de ortak noktaları olarak kabul edilebilecek bilgisayar ağları, işletim sistemleri gibi konular olsa da aslında iki disiplin birbirinden ayrılmaktadır.

Türkiyede ise bu durum tek bir isimle (Bilgisayar Mühendisliği) karşılanmakta olup bu bölümlerin içeriği ağırlıklı olarak bilgisayar bilimleri olarak şekillenmektedir. Her ne kadar çeşitli üniversitelerde Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Teknolojileri gibi bilgisayar mühendisliğine yakın bölümler açılmış olsa da genelde aynı üniversitelerin bilgisayar mühendisliği bölümü de bulunmakta ve genelde içeriği yukarıda da anlatıldığı üzere şekillenmektedir.

Bir disiplin olarak bilgisayar mühendisliği

Her disiplinin var olabilmesi için bilimsel bazı dayanaklarının olması gerekir. Özellikle de sayısal çalışmalarda bir disiplinin varlığı, matematiksel bir dayanağa bağlıdır.

Aslında bilimlerin sınıflandırılması uzun ve tartışmalı bir konudur ancak bilgisayar mühendisliğinin bir uygulamalı bilim (applied science) olduğu konusunda uzlaşma vardır. Yani daha çok matematiksel kavram ve kuramların uygulandığı bir alan olarak görülebilir.

Bilimleri şayet doğal bilimleri (fennî ilimler) ve beşerî ilimler (insana dayalı bilimler) olarka sınıflandırırsanız, bilgisayar mühendisliğinin insana bağlı biri bilim olduğu kesindir. Bu sınıflandırmada temel rol, doğadan öğrenilen veya insan tarafından üretilen bilim olmasına göre yapıldığına göre, bilgisayar bilimlerinin büyük çoğunluğu fizik, biyoloji, kimya gibi doğadan öğrenilen bilimlerden oluşmamakta bunun yerine felsefe, matematik gibi insan tarafından koyulan kurallar ve uygulamalardan oluşmaktadır.

Bilgisayar mühendisliğinin(bilimlerinin) en çekirdeğinde algoritma kavramının ve algoritma analizinin olduğunu söylemek doğru olur.  Her ne kadar bu disiplinin temeline ayrık matematiği (Discrete mathmetics) oturtan yorumlar olsa da günün birinde sürekli çalışan (continous) bir bilgisayar hakim olabilir ve bu olduğunda bu bilgisayarlar ve üzerlerindeki çalışmalar da bilgisayar mühendisliğinin konusu olacağı ve bu durumda sürekli matematikten bahsedileceği için bu ayrım çok doğru değildir.

Ancak algoritma analizi, yani bir işin nasıl yapılacağının adım adım akışının çıkarılması ve bu adımların ve akışın iyileştirilmesi (optimize) her zaman ve her problem için geçerli olacak bir durumdur.

Aslında bu açıdan bakıldığında bilgisayarların olmadığı zamanlarda da bilgisayar mühendisliğinin var olması gerektiği ortaya çıkabilir. Bunun sebebi biraz daha ingilizce terimin içerisindeki anlamdan kaynaklanmaktadır. Computer terimini Türkçeye çevirirsek yönetici, idare edici, hükmedici anlamlarının yanında hesaplayıcı, işleyici, işlem yapıcı gibi terimlerle karşılayabiliriz. Buradaki anlam, örneğin bir robotun bir üretim bandını kontrol etmesindeki anlamı da taşımaktadır. Elbette bilgisayarlardan önce de üretim veya yönetim yapılmaktaydı, bu yönetimin düşük veya üst seviye olmasına bakılmadan insanlar tarafında yapılıyordu. Ancak günümüzde bu bilgisayarlar ile yer değiştirmiş ve hızla da değiştirmeye devam etmektedir. Yine bir örnek üzerinden bakılacak olursa, trafiği günümüzde bilgisayarlar kontrol ediyor ve teknolojimiz tamamen trafiği izleyip öğrenerek en verimli şekilde örneğin bir kavşağı yönetecek bilgisayar yapmaya yeterli (ve örnekleri var) ancak bilgisayarlardan önceki dönemlerde bu iş kavşağa yerleştirilen bir polis memuru ile yapılıyor veya kavşaktakiler kaderlerine bırakılarak sürücülerin problemi çözmesi bekleniyordu.

Bu durumda bilgisayarlardan önceki zamanlarda da aslında insanlar tarafından yapılan işin bir algoritma üretilmesi ve bu algoritmanın daha iyi hale getirilmesi olarak yorumlanması yanlış olmaz.

Bilgisayarlar ve İnsanlar

Bilgisayarlar insanların yerine geçebilir mi veya bilgisayarlar insanların işlerinin sonu olur mu gibi tartışmalara bir iki farklı açıdan bakmam mümkün.

Birincisi bilgisayarlar daha çok anamalcı (kapitalist, capitaist) bir yaklaşımın ürünüdür. Burada amaç insandan bağımsız olarak para ile kontrol edilmesi, üretilmesi ve yönetilmesi kolay bir sistem kurmaktır. Burada teknolojiyi anamal yoğun (capital intensive) ve emek yoğun (labour intensive) olarak ikiye ayırmak mümkün. Seçilen teknoloji insan gücüne daha çok ihtiyaç duyuyorsa emek yoğun, para ve sermaye birikimine daha çok ihtiyaç duyuyorsa anamal yoğun olarak isimlendirilebilir.

Bilgisayarların ağırlığının artması ise hiç şüphesiz emek yoğun sistemlerden anamal yoğun sistemlere geçişin bir göstergesidir. Örneğin bin kişilik bir fabrikayı artık on kişi ile işletebiliyorsanız daha çok paraya daha az insana ihtiyacınız vardır.

Bu durum hemen bilgisayarların, insanların işlerine ve gelirlerine son verdiği olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşü savunan pekçokkişiye karşılık bu görüşün tersini savunan kişiler yeni açılan iş sahalarını ve gelişen teknoloji ile insanların daha az çalışmalarına (ve dolayısıyla geçinmek için daha az gelire ) artık ihtiyaç duymalarını göstermektedir.

İnsan ve makine çizgisi

Yukarıda bilgisayarların giderek daha hakim olduğu bir dünya çizilirken buradaki insan ve makineler arasındaki sınırdan bahsetmek gerekir.

Bu noktada sıkça sorulan ve kurgu bilim filimlerine de sıkça konu olan “birgün insan gibi düşünen bilgisayarlar olabilecek mi?” ve tabi bunun bir adım sonrasındaki soru “bilgisayarlar birgün dünyayı ele geçirecek mi” gibi sorular bilgisayarların güncel hayata girmesinden çok önce çeşitli tartışmalara konu olmuş ve değişik kriterler ortaya konulmuştur.

bu kriterlerin en meşhurlarından birisi de Turing Testi olarak geçen testtir. Basitçe bir odadaki iki monitörün birisinin arkasında bir bilgisayar, diğerinin arkasında da bir insan oturmaktadır. Sorulan sorular ile hangi monitörün arkasında insan oturduğu anlaşılamıyorsa, söz konusu bilgisayar Turing Testini geçmiş sayılır. Şayet soruların hepsine insan gibi cevap verebilen bir bilgisayar yapılabilirse (ki bu soruların büyük kısmı insan gibi düşünmeyi gerektirir) bu durumda evet bir gün insanları tamamen ikame edebilecek (insanların yerine geçebilecek) bilgisayarlar yapmak mümkündür.

Ancak her konuda olduğu gibi bu konuda da Turing testine inananlar ve inanmayanlar olarak bilim dünyası ikiye ayrılmıştır. Kişisel olarak bu testin geçilebileceğine inanmamamla birlikte yapılan çalışmaların, bu testteki sorulara her geçen gün daha başarılı yanıtlar vermek yolunda ilerlediğini kabul etmek gerekir.

İşte bu noktada insa ve makine çizgisi devreye girmekte ve bir sistemde makinelerin yapacağı işler ile insanların yapacağı işler arasında bir sınır çizmektedir. En azından şimdilik bilgisayarlar herşeyi yapamadığına göre her sistemde insana ihtiyaç vardır. İnsanın devreye girdiği noktada ise arada bir sınır oluşmaktadır.

Bu sınırda ise bilgisayarlar ile iletişim kurulan bir arayüze ihtiyaç duyulur. Pekçok kere görsel sanatlarında konusu olan bu sınırda çeşitli ekranlar veya donanımlar vasıtasıyla insanın bilgisayarlar ile iletişim kurması üzerinde çalışılmıştır.

Bilgisayar mühendisliğinin bir kısım çalışmaları da bu noktada yoğunlaşmaktadır. Örneğin tasarım ve göresel öğelerin üretilmesi konuları, veya bilgisayarlar tarafından üretilen verilerin görüntülenmesi gibi konularda çalışma alanları hızla artmaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği Eğitim İçeriği

Üniversitedeki bir bilgisayar mühendisliği bölümünde olabilecek anabilim dallarını sıralamak istersek aşağıda yapılan listeye benzer bir liste elde edilebilir:

 • Algoritma analizi (Algoritmalar teorileri olarak da isimlendiriliyor (Algorithm Analysis, Theory of Algorithms))
 • Yazılım Mühendisliği (Software Engineering)
 • Dosya yönetimi ve Veri tabanları (File organisation and Database management systems)
 • İşletim sistemleri (Operating Systems)
 • Otomata  ve Programlama dilleri (Derleyici (Compiler) tasarımı olarak da geçiyor ve Automata Theory)
 • Veri iletişimi ve ağ yönetimi (networking, data communication and networks)
 • Yapay zeka (Artificial Intelligence)
 • Veri Güvenliği ve Şifreleme (Cryptology)
 • Bilgisayar Grafikleri ve Resim işleme (Computer Graphics and image processing)
 • Mikro işlemciler (Micro processors veya Micro controllers)
 • Bilgisayar Mimarisi (Computer Organisation)

şekliden saymak mümkündür. Bu listeye ekleme ve çıkarmalar yapılabilir. Ayrıca bu listede bulunmayan ancak bu listedeki gruplardan birkaçına birden giren pekçok çalışma alanı vardır. Örneğin Internet programlama konusunu hem veri iletişimine hemde algoritmalara koymak hatta bu konuyu bir proje yönetimi olarak ele alırsak yazılım mühendisliğine de dahil etmek mümkündür. Veya uzman sistemler, yapay sinir ağları veya  doğal dil işleme  gibi konuları yapay zekanın bir alt dalı olarak incelemek veya tamamen ayırmak da mümkündür.

Aslında bilgisayar mühendisliği eğitimi de bu anabilim dallarının hepsinden en az birer giriş ders alarak hepsi hakkında bir fikir sahibi olmaktır. Bu konuların tam olarak ne oldukları ve işe yarar seviyede bilgi alınması ancak yüksek lisans ve sonrasında mümkün olmaktadır.

Ne yazık ki bilgisayar mühendisliği bölümleri, piyasadaki eleman ihtiyacı ve buna bağlı istihdam olanaklarından dolayı akademide yeterli öğretim görevlisinin bulunmadığı ve pekçok üniversitede yukarıdaki konuların hepsinde çalışan hocanın bulunmasının istisna olduğu bölümlerdir. Dolayısıyla pek çok bilgisayar mühendisi yukarıdaki bu ana konuların çoğunu görme şansı olmadan mezun olmaktadır.

Türkiyede Bilgisayar Mühendislerinin Çalışma Alanları

Bir ülkenin teknoloji üretim ve kullanım seviyesi olmak üzere iki farklı seviyesinden bahsetmek mümkündür. Türkiyedeki teknoloji üretim seviyesi ne yazık ki kullanılan seviyeye oranla düşüktür. Yani kullandığımız teknolojik gelişmelerin bir kısmını üretmek yeirne hazır almaktayız. Bu durumda teknolojik üretimin gerektirdiği ve bir önceki başlıkda sayılan bazı anabilim dallarında insan istihdam edilememesi anlamına gelmektedir.

Genel bir bakışla Türkiyedeki bilgisayar mühendisleri şu alanlarda çalışmaktadır:

 • Akademik çalışmalar (üniversite ve şirketlerin ar-ge bölümleri)
 • Yazılım geliştirme
 • Veritabanı yönetimi
 • Sistem yönetimi (ağ yönetimi ve sunucu yönetimini kapsar şekilde)
 • pazarlama ve satış sonrası veya öncesi teknik destek

Yukarıdaki liste ağırlıklı olarak bilgisayar mühendisliği veya benzeri bölümlerden mezun olan kişilerin Türkiyede çalıştığı alanlardır. Ağırlıklı olarak pazarlama ve yazılım geliştirme konularında istihdam edilmelerine karşılık göreceli olarak çok az da olsa yukarıdaki listeye girmeyen bilgisayar mühendisliği alanlarında da çalışan kişiler vardır.

Yorumlar

 1. Avatarkenan gunes

  ben su anda azerbaycanda bilgisayar sistemleri ve aglari bolumunun hazirlik sinifinda okuyorum ve su anda bilgisayarda sifirim ve bizim okulda da egitim pek olmadigindan kurslarla ve kendi kendime isimi halletmeye calisacagim sizce bilgisayarda hangi alanda uzmanlasmaliyim(yazilim,sistem,donanim,webtasarim,veri tabani,server vs.)eger cevabiniz bunlardan biriyse aciklayarak on da da hangisini secmemi tavsiye edeceginizi yazarsaniz daha iyi olur yani mesala yazilim sa (delphi,c,c#,pascal,java,c+ vb.)gibi sebeblerini yazarak anlatirsaniz iyi olurtesekurler

 2. AvatarŞadi Evren ŞEKER Article Author

  Cevap olarak, daha önce benzer sorular soran bir arkadaş ile yazışma kayıtlarımızı buradan yayınlıyorum. Kendisinden izin almadan yayınladığım için kişisel bilgilerini gizliyorum. Umarım yardımcı olur. Bunun dışında başka sorularınız olursa her zaman yardım etmeye çalışırım. (Bu arada burada yazanlar tamamen kişisel görüş ve yorumlardan ibaret olup bu site kapsamındaki akademik yazılardan ayrı değerlendirilmelidir)
  :

  E Sadi Evren SEKER iyi günler sadi bey
  E Sadi Evren SEKER sitenizde msn adresinizi buldum
  E Sadi Evren SEKER meşgulsaniz, başka bir zaman da rahatsız edebilirim:)
  Sadi Evren SEKER E estagfurullah buyrun
  E Sadi Evren SEKER ben bilg muhendisliği bolumunde okuyorum da
  E Sadi Evren SEKER sitenizde bir çok dersimle ilgili dokuman gordum
  E Sadi Evren SEKER multiplexerlar, dekoderler, bnf falan filan
  Sadi Evren SEKER E evet vakit buldukça yazmaya çalışıyorum bilg. müh ders konularını
  E Sadi Evren SEKER ilk basta tesekkurlerimi ileteyim size
  E Sadi Evren SEKER bana tavsiye edeceğiniz kitaplar, konular var mı acaba
  E Sadi Evren SEKER sizce nasil bir yola yoneleyim
  E Sadi Evren SEKER neler yapayim
  Sadi Evren SEKER E hangi üniversite kaçıncı sınıftasınız?
  E Sadi Evren SEKER XXX uni X.sınıf
  Sadi Evren SEKER E hmm açıkçası XXX ünv. bilmiyorum kadro nasıl ve hangi konularda ders açıyorlar ama soru biraz daha sizin ne yapmak istediğiniz ile ilgili yönlenme konusunda türkiyedeki bilgisayar müh. durumu ile ilgili bir yazım var onu okursanız fikir vereceğini sanıyorum
  E Sadi Evren SEKER tabii ki. bana ne sunarsaniz okuyacağim
  E Sadi Evren SEKER siz yeter ki yani nasi diyim
  E Sadi Evren SEKER sizden gelecek her bilgiyi bekliyorum
  E Sadi Evren SEKER tam açıklayamadim durumu ama anladiniz İnşallah
  Sadi Evren SEKER E http://www.bilgisayarkavramlari.com/2008/11/10/bilgisayar-muhendisligi/
  Sadi Evren SEKER E bence okuyun sonra konusalim belki bir fikir belirir ona gore karar verirsiniz zaten buradan anlatacak olursam da ayni seyleri anlatmam gerekecek
  E Sadi Evren SEKER sağolun okuyorum şu an
  Sadi Evren SEKER E siz beni bu siteden mi bulmustunuz (bilgisayarkavramlari.com)
  E Sadi Evren SEKER evet
  E Sadi Evren SEKER opengl ile ilgili araştirma yapiyordum da
  E Sadi Evren SEKER sonra baktim baya baya bizim derslerle ilgili dokuman var
  Sadi Evren SEKER E anladim http://www.sadievrenseker.com adresinde ders notlari da var o dersin neyse siz okuyun sorunuza cevap bulamazsaniz yardimci olmaya calisayim
  E Sadi Evren SEKER ne yaziktir ki türkçe kaynak bulamamiştik okulca programming languages ve algorithms derslerinde
  E Sadi Evren SEKER sizin sitede bnf falan gorunce şok oldum bi anda
  E Sadi Evren SEKER okudum sağolun tekrar bu güzel yazi için
  Sadi Evren SEKER E tamam peki sorunuza donecek olursak :
  Sadi Evren SEKER E E: sizce nasil bir yola yoneleyim
  E Sadi Evren SEKER evet
  Sadi Evren SEKER E nasil bir yol dusunuyorsunuz? alternatifler bunlar
  E Sadi Evren SEKER yani staj yaptigim yerdeki muhendislere sordugumda bana php, mysql ogren gel burda caliş dediler
  E Sadi Evren SEKER oysa benim c/c++' a yogun bir ilgim var
  E Sadi Evren SEKER hatta 3 senedir de okuldaki ogrencilere c/cpp anlatiyorum
  E Sadi Evren SEKER onceden de bahsettiğim gibi sizin sitenizi de opengl le ilgili dokuman ararken bulmustum
  E Sadi Evren SEKER yani ben daha cok masaüstü programcılığa ilgi duyarken, sektördeki insanlar bana türkiyede masaüstü programciligi yapilmadiğini
  E Sadi Evren SEKER ekmek istiyosan web programciliği yapacaksın laflari uzerine sorayim size dedim
  E Sadi Evren SEKER sonucta surda 1 senem kaldi topu top
  E Sadi Evren SEKER u
  E Sadi Evren SEKER hem de gerçekten bizim okuldaki hocalardan bilgili oldugunuz belli sitelerinizden, dokumanlarinizdan
  E Sadi Evren SEKER sizin yorumlarinizi alayim dedim
  Sadi Evren SEKER E kısmen doğru, masa üstü program olarak yazılması beklenen çoğu şeyi artık webde yazıyoruz. Yani basit bir muhasabe programı bile artık web üzerinde çalışıyor, bu sayede çok kullanıcı imkanı, şubeler arası iletişim yedekleme vs. gibi sorunlar kolayca çözülüyor. Ama c/C++ dillerindeki bilgi zaten web için de kullanılabilir. Örneğin server side scripting dillerinin tamamı arkada bir uygulama gerektir
  Sadi Evren SEKER E örneğin php, perl, python gibi scripting dillerini saymazsak asp/c# veya jsp/java ikilileri buna birer örnektir.
  E Sadi Evren SEKER yani bosu bosuna c/c++ kasmaya değmez mi?
  Sadi Evren SEKER E zaten php gibi script dillerinin kurumsal ve büyük projelerde kullanılamaması da arkada destekleyen bir uygulama katmanı olmamasıdır
  Sadi Evren SEKER E değer tabi ama ne yapacağınız önemli. C/C++ programcıları daha çok ara katman kodları yazar örneğin şu an önümüzde msn ekranı var, bu ekranda onlarca bileşen (component) bulunuyor, butonlar, kaydırma çubukları, resim kutuları vs. (bunların her birisi birer bileşen oluyor) bunları orta seviyede kod yazarak ancak oluşturabilirsiniz. Daha sonra visual basic gibi daha üst seviye dillerde lego gibi
  Sadi Evren SEKER E birleştirilir
  Sadi Evren SEKER E veya bir sunucu mimarisi kodlamak c++ ile mümkün ama php ile kodlanamaz
  Sadi Evren SEKER E işletim sistemi yazmak c++ ile olabilir ama php ile olamaz
  Sadi Evren SEKER E yani sistem programcılığı veya ara katmanda yazılan kodlara ilginiz varsa c++ bir hedef olabilir
  E Sadi Evren SEKER peki sizce ciddi anlamda c/c++/java işime yarar mi
  Sadi Evren SEKER E ama bu seviyede kod ihtiyacı olan firma sayısı türkiyede çok az ne yazık ki ve çoğu kurumsal büyük firmalar, şayet küçük ölçekte müşterileriniz varsa bunlarla uğraşmaz php'de kod yazarsınız
  E Sadi Evren SEKER yoksa oturup web programciliğinda ustalaşmam daha çok mu işime gelir?
  E Sadi Evren SEKER syaj yaptiğim yer sağlik bakanliğina, hastanelere bir sürü uygulama yaziyordu -ki birkaçinda ben de çaliştim. ve benden baska masaüstü çalişan yoktu
  E Sadi Evren SEKER anlatsam uzun uzadiya iş yapan biri oldugumu anlarsiniz zaten yanliş anlayin beni yani. bilginiz onemli oldugu için benim için, yorumunuzu alayim dedim
  E Sadi Evren SEKER tekrar tesekkurler
  E Sadi Evren SEKER staj yaparken de 3 ay delphi ugrasmiştim.. 🙂
  Sadi Evren SEKER E bakın c/c++ ve java bilgisini masa üstü uygulama ile sınırlamak hata olur. mesela java ağ üzerinde çok kuvvetli bir dildir ve bu yüzden telekom firmaları java'dan vazgeçemez veya C dili sistem programcılarının vaz geçilmezidir, mikro işlemci veya işletim sistemi kodlarsanız sonunda tek dil C'dir
  E Sadi Evren SEKER evet haklisiniz
  Sadi Evren SEKER E masaüstü uygulama içinse ortama göre dil bilmek gerekir mesela windows için visual basic, linux için qt gibi arayüz geliştirme ortamları ama dediğim gibi bunlar artık webe kayıyor
  E Sadi Evren SEKER yani toparlarsak benim de ufak ufak webe kaymam lazım sanırsam?
  Sadi Evren SEKER E hayır bunu söyleyemeyiz, amacınız son kullanıcıya kod yazmaksa evet web'e kayın. amacınız daha arkada kalmak ve sunucu, ağ ajanları, büyük ölçekli mimariler vs. ise o zaman daha iyi java, c++ veya c# öğrenin, amacınız sistem programcılığı ise o zaman da daha iyi c öğrenin
  E Sadi Evren SEKER peki ileri c ve ileri cpp için neler tavsiye edersiniz bana
  E Sadi Evren SEKER piyasada türkçe bir kitap oldugunu sanmiyorum. ingilizcem iyi Allah' a şükür. neler önerirsiniz, neler yapayim nasi ilerleteyim
  Sadi Evren SEKER E dil bir yere kadar okunarak öğrenilir ama bir yerden sonra ilerletmek için problem yaşamanız gerek bu da gerçek bir iş ortamında olur. hangi konuda ilerlemek istiyorsanız o konuda bir işe bulaşmanız gerek
  Sadi Evren SEKER E bakın c ve c++ biraz geride kalan diller şayet sistem programcısı olmayacaksanız (işletim sistemi, microp programlama gibi) bence java veya c#'a geçin bu konuda da kitaplar çok fazla özellikle sertifika sınavları var bunlara hazırlanırsanız hem çok şey öğrenir hem de bilginizi belgelemiş olursunuz
  E Sadi Evren SEKER cok sagolun
  E Sadi Evren SEKER kaç senedir şöyle bir bilgi istiyorum insanlardan
  E Sadi Evren SEKER Allah razi olsun sizden
  E Sadi Evren SEKER bir sürü cbt vidyosu falan çekmiştim zaten java/c# hakkında
  E Sadi Evren SEKER iyi oldu içimi rahatlattiniz gerçekten:D
  Sadi Evren SEKER E estağfurullah, başarılar
  E Sadi Evren SEKER peki algoritmala dersi için
  E Sadi Evren SEKER algoritma dersini açıklamama gerek yok size tabii ki de worst case analysis, heap sort falan filan olan matematik yönlü algoritma dersine kitap olarak ne tavsiye edersiniz?
  E Sadi Evren SEKER mit' nin intro to algo' yu kullaniyorum ama türkçe bir kitap var mi bildiginiz acaba?
  E Sadi Evren SEKER ya da zamanınızı alıyorum şu an kusura bakmayin ama bundan sonra da aklıma takılan sorulari size sormam mumkunse sonra da sorabilirim
  E Sadi Evren SEKER aciliyeti yok şu an. Allah razi olsun herşey için şimiden
  Sadi Evren SEKER E algoritma için lisans seviyesinde yeterli bir kitaptir, ayrica cormen'in kitabıyla springer'in kitabı çok meşhurdur ama sizin seviyede biraz akademik ve karışık gelebilir.
  Sadi Evren SEKER E Türkçe için ne yazık ki bildiğim iyi bir kitap yok bu ay sonunda benim bir kitabım basıma girecek programlamaya giriş ve veri yapıları ile ilgili, vakit bulabilirsem bir bölüm buraya ekleyeceğim ama isminden de anlaşılacağı üzere kitabın amacı bu değil yani sizin için çok yeterli olmaz
  E Sadi Evren SEKER gerçekten herşey için çok teşekkürler
  E Sadi Evren SEKER sizin için belki büyük birşey değildi ama benim için çok onemli bilgilerdi
  E Sadi Evren SEKER tekrar çok teşekkürler. sanmiyorum ama benim de yardim edebileceğim birşey çıkarsa bir gün yanınızdayim sagolun
  Sadi Evren SEKER E inşallah bir gün meslektaşımız olarak sizinle çalışırız. tekrar başarılar
  E Sadi Evren SEKER amin çok sağolun 😀
 3. Avatarismail

  slm ben bilgisayar muhendılıgı ikincisınıftayım biraz c,birazda c++ biliyorum buların dışında,bilgisayarın temelini bilmek istiyorum yani format çekerken bile ezbere gidiyoruz bundan kurtulmak istiyorum,ögrenmem gereken software'midir hangi kaynaklardan yararlanabilirim okul yeterli değil teşekür ederim.

 4. AvatarVolkan

  Şu soruya cevaben: ismail | 03 May 2009, 16:25
  -----------------------------------------
  Hangi okulda öğrenci olduğunuzu yazmamışsınız ancak Bilgisayar Mühendisliği bölümünde özellikle 3. ve 4. sınıfta ihtiyacınız olan pek çok teorik bilgiyi alacaksınız. Müfredata bağlı olarak değişim gösterebilir ama bunların epeyce uygulamasını da yapacak olmalısınız. Yine de yeterli gelmediğini düşünüyorsanız bu yazıda anlatılan ana başlıklarla ilgili çeşitli yayınlar bulabilirsiniz. Yararlı olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Lütfen onaylayınız *