Yazan : Şadi Evren ŞEKER

JAVA programlama dilinde miras ilişkisi (inheritance) içerisinde bulunan iki sınıftan (class) üsttekinin (ancestor) alttaki sınıfların (offspring) kendi metodlarını çiğnemesini ( overriding) engellemesi için final yapması durumudur.

public class çalışan{

public final int maaş(){

return 1000;

}

}

public class müdür extends çalışan{

}

Yukarıdaki örnekte müdür sınıfı bir çalışan sınıfıdır ve müdür sınıfında maaş fonksiyonu tanımlanamaz. Bunun sebebi çalışan sınıfı içerisindeki maaş fonksiyonunun final olarak tanımlanmış olmasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir