Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Değişkenler bilgisayar programlarında geçici bilgilerin durduğu ve içeriğinin programcı tarafından atandığı bilgi üniteleridirler. Bir değişkenin temel olarak 4 özelliği bulunur:

Buna göre örneğin aşağıdaki değişken tanımlama işlemini ele alalım:

int a = 10;

Bu işlemde a isminde bir değişken int tipinde tanımlanmış ve içerisine 10 değeri konulmuştur. Bu değişkenin hafızada nerede durduğu ise işletim sistemi tarafından belirlenir.

Bir değişkenin içerisine sadece kendi tipinden veriler konulabilirken, diğer tiplerdeki verilerde tip değiştirerek (type casting) bu değişkenin içerisine konulabilir.

Yukarıdaki şekilde tanımlanmış olan değişkene programın ilerleyen satırlarında erişmek için değişkenin ismi olan a kullanmak yeterlidir.

Genel olarak programlama dillerinde bir değişkenin ismini verirken değişkenin dildeki diğer komutlar ile karışmaması için dilde bulunan kelimeler (reserved words) olmaması, yine dildeki işlemler ile karışmaması için bir sayı ile başlamaması gibi koşullar bulunur.

Yorumlar

  1. Şadi Evren ŞEKER Article Author

    static değişkenler o sınıftan üretilen bütün nesneler arasında paylaştırılır ve bütün nesnelerden erişilebilir. Birisi tarafından değiştirildiğinde hepsinde değişir.
    dinamik değişkenler ise her nesnenin kendi hafıza alanında tanımlıdır ve her nesne için farklı değerlere sahiptir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir