Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Bir iletişimin tipini belirlemek için kullanılan terimdir. Kabaca bir otoyolun tek yönlü veya çift yönlü olması mümkündür. Çift yönlü otoyolun ise tek şerit veya çift şerit olması mümkündür.

Duplex terimi aynı anda iki tarafında iletişim kurduğu sistemler için kullanılmıştır. İkiye ayırmak mümkündür:

  • Full Duplexing (aynı anda çift yönlü iletişim)
  • Half Duplexing (paylaşımlı çift yönlü iletişim)

Full duplex iletişimde aynı anda iki taraf da konuşabilmektedir. Örneğin telefon konuşmalarında her iki tarafta aynı anda konuşabilmekte ve iki tarafta birbirini duyabilmektedir.Genellikle tek hat üzerinde birden fazla tarafın iletişim kurması frekans paylaşımlı iletişimle mümkün olmaktadır (Frequencey division multiplexing)

Half duplex iletişimde ise bir taraf konuşurken diğer taraf beklemek zorundadır. Örneğin telsiz konuşmalarında bir taraf konuşurken diğer taraf konuşamaz. Konuşmaya çalışırsa iki taraf da birbirini duyamaz. Bu durumda hattın doğru zamanlamasının yapılması gerekir ( Zaman paylaşımlı iletişim, Time division multiplexing)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir