Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Gelişen ağ teknolojileri ile birlikte İnternet’in özelleştirilmesi de mümkün olmuştur. Örneğin bir şirketin posta sunucuları (mail servers), web sunucuları (web servers) DNS’i, FTP sunucuları ve benzeri pekçok sunucusu bulunmaktadır. Şayet şirket bu sunucuları kendisine özgü olarak sadece kendi çalışanlarının erişebileceği şekilde ayarlarsa bu ağ tipine Intranet (iç ağ) ismi verilmektedir.

Kısaca bir kurumun (şirket, üniversite, dernek gibi) kendisine özgü bir internet kurması durumudur.

Tek merkezli olup bütün sunucuların bir merkezden yönetildiği ve kullanıcıların çeşitli yerlerden bağlanabildiği sistemler olduğu gibi, çok merkezli olup her merkezde farklı yönetimlerin olduğu uygulamalar da bulunmaktadır. Örneğin çok uluslu ve çok şubeli bir yapıda her şubenin kendi sunucularını barındırması mümkündür.

Intranet uygulamalarının erişimi için tamamen özel hatların kullanılması mümkün olduğu gibi İnternet üzerinden de erişmek mümkün olabilmektedir.

Örneğin tamamen özel bir Intranet uygulamasında kullanıcılar ya şirketlerinden ağa özel kablolama ile bağlanmakta ya da şirketin özel telefon hatlarına bağlanarak Intranete ulaşmaktadır.

İnternet üzerinden erişilen uygulamalarda ise kullanıcılar çeşitli güvenlik aşamalarını geçerek ağa ulaşmaktadır. Bu tip erişimde iki farklı ağda paketler gittiği için tünelleme (tunnelling) kullanılabilir. Yani Intranette gidecek olan paketler İnternet paketlerinin içerisine konularak ulaştırılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir