Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Veritabanı teorisinde iki tablonun; veya ERD çiziminde iki unsurun (entity) arasındaki ilişkinin anlık görüntüsüne (Instance) verilen isimdir.

Bir ilişkiyi kümeler arası ilişkiye benzetmek mümkündür. Buna göre her unsurun üyesi olan kayıtlar (records) ile diğer unsurların üyeleri arasındaki ilişki aslında aşağıdaki örnekte olduğu gibi gösterilebilir:

Yukarıdaki örnekte bir çalışan unsurunun, kısım unsuru ile olan ilişkisini (relationship) ve bu ilişkinin anlık görüntüsü gösterilmiştir.

Bu ilişki yapısına bakıldığında anlık olarak bütün çalışanları, bütün kısımları ve hangi çalışanın hangi kısımlarda çalıştığını (aradaki ilişkiyi) görmek mümkündür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir