Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Bilgisayar bilimlerinde ilişki kavramı çok çeşitli anlamlarda kullanılabilir. Örneğin nesnelerin birbiri ile olan ilişkisi veya veritabanındaki tabloların ilişkisi gibi.

Veritabanı teorisindeki tablo ilişkisi

Temel olarak bir ilişkisel veritabanını modellemekte kullanılan ERD (Unsur ilişki çizimi, entity relationship diagram) üzerinden bir ilişkiyi anlamak mümkündür. Bilindiği üzere bir ERD, unsurlardan (entities) oluşmaktadır ve ERD üzerinde bu unsurların ilişkisi modellenmektedir. Aşağıdaki cümleyi ele alalım:

“Ali muhasebe kısmında çalışıyor”

Bu cümlede “Ali” isminde bir çalışandan ve muhasebe departmanında bahsediliyor. Dolayısıyla bu cümleden çıkan anlama göre bir “Çalışan” unsuru bir de “Kısım” unsuru bulunmakta ve Ali, çalışan unsurunun, muhasebe ise departman unsurunun birer örneği olmaktadır.

Dolayısıyla bu iki unsur ( çalışan ve kısım) arasında çalışmak ilişkisi olduğunu yukarıdaki cümleden anlıyoruz.

Yukarıdaki bu cümleyi aşağıdaki model ile tasvir etmek mümkündür:

Yukarıda iki unsur arasındaki ilişki görüntülenmiştir. Buna göre ilişkinin de özellikleri olabilir (descriptive attributes). Örneğin yukarıdaki tarih özelliği çalışma ilişkisinin başladığı tarihi tutmak için tasarlanmıştır. Yani bir çalışanın bir kısımda ne kadar zamandır çalıştığı bilgisine ulaşılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir