Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Veritabanı tasarımında (database design) ve yazılım mühendisliğinde (software engineering) sıkça kullanılan bir tasarım yöntemi, modellenmek istenen sistedemki unsurları çıkararak bu unsurların özelliklerini ve bu unsurlar arasındaki ilişkileri tutmaktır.

Temel olarak bir unsur nesne yönelimli programlama mantığında olan her nesneye benzetilebilir. Ancak bir unsurun bir nesneden temel farkı, ihtiyaç duyulduktan sonra hemen herşeyin birer unsur olabileceğidir. Örneğin insan sınfının bir özelliği olarak isimi ele alalım. Bu özelli yeterli olgunlukta ise (ünvan, ilk, orta, soy isim gibi karmaşık bir yapıya sahipse) bir unsur olarak değerlendirilmek zorundadır. Ancak nesne yönelimli programlamada  bir sınıf olması mantıksızdır.

  • Bir unsur’un tanımını aşağıdaki şekilde yapmak mümkündür:
  • Unsur (Entity) gerçek hayattandır.
  • Her unsurun özellikleri (attributes) vardır
  • Her özelliğin alabileceği değerler (domain) tanımlıdır
  • Bir unsuru oluşturan özellikler içerisinden bu usuru tek başına tanımlayan bir anahtar (key) seçilebilir
  • Unsurlar kümelenebilir. (Çalışanlar kümesi hem sekreterleri hem de müdürleri kapsar)

Yukarıdaki şekilde tanımlanan bir unsurun ERD (Entitiy relationship diagram) üzerindeki gösterimi aşağıdaki şekildedir. :

yukarıda bir çalışan unsuru ve bu unsurun özellikleri gösterilmiştir. Burada bulunan özellikler bir çalışanın sahip olduğu bütün özellikler değildir. Bir unsuru sistem modellemesinde kullanırken dikkat edilecek husus bu unsurun sistemin modellenmesi için gerekli olan özelliklerinin (attributes) bulundurulmasıdır. Bunun dışındaki özellikler sistemin tasarımını etkilemeyeceği için modelemeye de alınmaz.

Yukarıdaki tasvirde dikkat edilecek bir husus da “TC Kimlik No” özelliğinin altının çizili olmasıdır. Bunun sebebi bu özelliğin tek başına bir çalışanı diğer çalışanlardan ayırt etmeye yarayan bir özellikl oluşudur. Bu tip özelliklere anahtar (key) ismi verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir