Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Üretilecek olan makine kodunun hafızada (RAM) herhangi bir yere yerleştirilebilir olması durumudur. Buna göre normalde her programın sabit bir adres tanımı ve bu adres tanımına göre kod içerisinde adres değerlerini içeren komutların bulunması mümkündür. İşte konumlandırılabilir kod bu zorunluluğu kaldırarak hafızanın istenildiği gibi kullanılabilmesini sağlar ve kodun istenen hafıza adresin yüklenmesine izin verir. Dolayısıyla kodda bulunan adreslerin yeni yüklenen adreslere dönüşmesi gerekir.

Yukarıdaki şekilde de tasvir edildiği üzere giren assembly dilindeki kaynak kodu makine dilinde bir kod üretirken bunun yanında Doğrudan Adres tablosu (DAT, Direct Address Table) ismi verilen bir tablo daha üretir. Bu tablo sayesinde koddaki adreslerin gerçek adreslere dönüşümü yapılabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir