Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Bu yazının amacı OpenGL ile arkaplanda olan şekillerin gösterilmesi ve gizlenmesidir. Şekillerin arkaplan görüntüsünün gizlenmesinin ve gösterilmesi aşağıda gösterilmiştir.

İki şekil arasındaki fark birinci şekilde arkaplanda görüntülenen yüzlerin, ikinci şekilde görüntülenmemesidir. Bu işlemi yapan temel fark aşağıda verilen parametrelerdir.

Öncelikle gösterilecek olan polygon mod’unu ayarlamamız gerekiyor:

GLPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK, GL_LINE);

Yukarıdaki satır sayesinde gösterileck olan bilgi hem ön hem de arka yüzleri içermektedir ( FRONT BACK)

İstenirse GL_FRONT (Sadece ön yüzleri göster) yada GL_BACK ( Sadece arka yüzleri göster) seçenekleri seçilebilir.

Bu seçimin ardından CULLING (seçip alma) işleminin yapılması gerekir. Bu işlem sayesinde ayarlamış olduğumuz moda uygun olarak sadece öndeki veya sadece arkadaki yüzeyler görüntülenir.

Yukarıdaki ilke kübü basmak için

   glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK,GL_LINE);
   glutWireCube (1.0);

ikinci kübü basmak için de:

 glEnable(GL_CULL_FACE);
   glPolygonMode(GL_FRONT,GL_LINE);
   glutWireCube (1.0);
glDisable(GL_CULL_FACE);

Satırları kullanılabilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir