Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Bilgisayar grafiklerinde bir nesnenin görülmesini ve görüntülenirkenki aydınlığını iki unsur belirler. Bunlardan birincisi ortamın aydınlık miktarı ve aydınlatılma şekli iken ikincisi nesnenin malzemesinin ışığı yansıtma oranı ve şeklidir.

OpenGL programlama ortamında bu iki özellik için de fonksiyonlar bulunur. Aşağıda OpenGL’de tanımlı ışıklandırma seçenekleri verilmiştir:

Parametre ismi İlk  değeri Anlamı
GL_LIGHT_MODEL_AMBIENT (0.2, 0.2, 0.2, 1.0) Ambient (yansıma) ışığıdır ve değerler RGBA olarak verilir.
GL_LIGHT_MODEL_LOCAL_VIEWER 0.0 veya GL_FALSE Yönlendirilmiş ışık (specular reflection) açısının nasıl hesaplandığı verilir
GL_LIGHT_MODEL_TWO_SIDE 0.0 veya GL_FALSE Tek yüzlü veya çift yüzlü aydınlatma seçeneklerinden birisini seçmeye yarar

Yukarıdaki bu seçenekleri glLightModel fonksiyonuna parametre olarak vermek, ilgili parametrenin değerini atamak için yeterlidir. Örneğin:

GLfloat  ambient_light[] = {1.0, 0.3, 0.45, 1.0};

glLightModel(GL_LIGHT_MODEL_AMBIENT,ambient_light);

Yukarıdaki fonksiyon ile ortamı, yansıma ışığı (her tarafın eşit aydınlatıldığı ışık kaynağıdır, ambient) kırmızı ton ağırlıklı olarak aydınlatacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir