Yazan :Şadi Evren ŞEKER

Genetik algoritmalarda kullanılan ve bir halden başka hale geçmek anlamına gelen tehavvül (mutasyon) kısaca bir geni oluşturan kromozomların değişmesidir. Bu değişme aşağıdaki şekillerden birisi olabilir:

  • Tersleme (Inversion)
  • Ekleme (Insertion)
  • Çıkarma (Displacement)
  • Yer Değiştirme (Reciprocal Exchange, Swap)

Yukarıdaki bu tehavvülleri aşağıdaki örnekler ile anlamaya çalışalım:

Tersleme, seçilen bir kromozom’un değerinin tersine döndürülmesidir.
Örneğin: 110101 -> 100101 örneğindeki ikinci kromozom’un tersi alınmıştır.

Ekleme işlemi, gen dizilimine yeni bir kromozom eklenmesi şeklinde olur.

Örneğin : 110101 -> 1100101 dizilimin 3. kromozomu eklenmiştir.

Çıkarma işlemi ise dizilimden bir kromozom’un eksiltilmesi ile gerçekleşir.

Örneğin 110101 -> 10101 dizilimdeki 2. kromozom eksilmiştir.

Yer değiştirme işleminde de mevcut kromozomlardan birisinin dizilimdeki yeri değişir.

Örneğin 110101 -> 100111 dizilimdeki ikinci kromozom ile 5. kromozom yer değiştirmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir