Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Blok şifreleme yöntemlerinin (block cipher) en basitidir. Verilen bir açık mesaj, bloklara bölünür. Bölünmüş mesaj ayrı ayrı parçalar olarak şifrelenir ve şifreli mesaj elde edilir.

ECB modundaki bir şifrelemede, şifrelenen bloklar arasında bir ilişki söz konusu değildir. Her blok tek başına şifrelenir ve şifreli mesaj bu blokların birleşmiş halidir.

Bu yöntemle yapılan şifreleme aşağıdaki şekilde gösterilebilir:

Aynı şifreleme yönteminin açılması sırasında da bloklar birbirinden ayrı şekilde (münferiden) işlenir. Bu durumda aşağıda gösterilmiştir:

Örneğin viegnere şifrelemesi (vigenere cipher) kullanarak aşağıdaki mesajı “ali” anahtarı ile şifreleyelim:

mesaj -> 13 5 19 1 10
ali -> 1 12 9

şifreleme işlemi için şifre ile harfler sırasıyla toplanır:
13 05 19 01 10
01 12 09 01 12
—————
14 17 28 02 22
14 17 02 02 22
n q b b w

Yukarıdaki şifreli mesaj, her bloğun ayrı ayrı şifrelenmesi ve sonucunda yan yana getirilmesi ile elde edilmiştir.

Yorumlar

  1. Seda Yılmaz

    14 17 02 02 22
    n q b b w

    Şeklinde belirtmişsiniz ama İngiliz alfabesine göre düşünürsek 22 için w değil de v olması gerekmez mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir