Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Blok şifrelemede  (block cipher) kullanılan yöntemlerden birisidir. ECB (electronic code book) yöntemindekinin aksine, şifrelenen mesajın bir önceki mesajla yahut (xor, özel veya) işlemine sokulması sonucunda çıkan mesaj şifrelenir.

Bu durumu aşağıdaki şekil üzerinden daha net anlamak mümkündür.

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü üzere, Açık mesaj bloklara bölünmüştür. Her blok ayrı ayrı şifreleme işlemine tabi tutulur ve neticede şifreli mesajel her bloğun şifrelenmesinden elde edilen şifreli mesajların birleşimidir.

Burada dikkat edilecek husus, mesajların şifrelenmeden önce yahut işlemine (xor, özel veya, exclusive or) tabi tutulmasıdır. Her mesajın yahut işlemi bir önceki şifreli mesaj bloğudur. İlk şifreli mesaj bloğu ise Başlangıç Vektörü (yöney) (initial vector) ile yahut işlemine tabi tutulur.

Mesajın açılması sırasında yukarıdaki işlem tersten uygulanır:

Yukarıda görüldüğü üzere her mesaj açılması işleminden sonra, bir önceki bloğun şifreli hali açma algoritmasının sonucu ile yahut (xor) işlemine tabi tutulur. Sonuçta elde edilen değer o blok için açık mesajdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir