Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Edebiyatta bir sanat olan aksi müfret, bir kelimenin ya da bir cümlenin baştan ve sondan okunuşunun aynı olması durumudur. Bazı kaynaklarda bedii sanatı olarak da zikredilmektedir.

Örneğin Yasin sûresi 40. ayette (Küllün fi felek) “Aya erişmek güneşe düşmez. Gece de gündüzü geçemez. Her biri bir yörüngede yüzerler.” (Yasin: 40)
Âyetteki harfler şöyledir: ( K L F Y F L K ) ve tersten okunuşu kendisi ile aynıdır.

Genellikle 3 harfli kısa kelimelerde kolaylıkla bulunabilecek olan duruma örnekler: mum, yay, asa, ata … şeklindedir ve baştan ve sondan okunduğunda aynı anlamı verir.

Bir yazının aksi müfret olduğunun anlaşılması için yığın (stack) yapısından faydalanılabilir. Buna göre yazının yarısı yığına konulduktan (push) sonra yazının geri kalanı ile yığından alınan (pop) değerler karşılaştırılır ve aynıysa bu yazı bir palindrome olarak değerlendirilir.

Algoritması:


String oku,
Stringin yarısına kadar karakter karakter push et,
Stringin yarısından sonraki her karakter için bir karakter pop edip karşılaştır,
karşılaştırma sonuna kadar tutuyorsa palindromedur
değilse palindrome değildir.

Palindrome Kontrolü Yapan Kod (Gizem Hanımına yazdığı bu kod için teşekkür ederim)

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void ispalindrome(char* s){
   int i=0;int son;
   for (i=0;i<strlen(s);i++){
     if (s[i]==s[strlen(s)-i-1]){
                   son=1;}
     else {
       son=0;}
       }
     if (son==1){
           printf("ntrue");}
     else {
       printf("nfalse");}

       }

int main(void){
  ispalindrome("radar");
  ispalindrome("kabak");
  ispalindrome("yimirta");
  getch();
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir