Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Veri yapılarında kullanılan sıra (qeueu)‘nun iki yönden de veri eklenip çıkarılabilen halidir.

Klasik sırada veriye FIFO (First in First Out, fifo ilk grin ilk çıkar) mantığıyla erişilmekte ve bu yüzden sıranın bir başı bir de sonu bulunmaktadır. Basitçe sondan giren elemanlar baştan çıkmaktadır.

Çift uçlu sıralarda (double ended queue , dequeue) ise veri hem baştan hem sondan, hem girebilmekte hem de çıkabilmektedir.

Bu durum aşağıdaki şekilde gösterilmektedir:

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü üzere istenirse baştan istenirse sondan veri eklenebilmelidir. Bu ayrım için aşağıdaki dört farklı fonksiyon yazılabilir:

  1. pophead (baştan al)
  2. poptail (sondan al)
  3. pushhead( başa ekle)
  4. pushtail(sona ekle)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Lütfen onaylayınız *