Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Trifid Cipher (Üçlü şifreleme) bir blok şifreleme algoritması olup elde bulunan harflerin bir küp içerisine yerleştirilmesi mantığıyla çalışır. Buna göre İngilizce alfabede bulunan 26 harf 3x3x3 boyutlarında bir küpe yerleştirildiğinde 27 karakterlik alan sağlanmış olunur. 27. Harf olarak nokta veya boşluk gibi bir karakter konularak her harf için bir adres elde edilir.

Yani karakterimiz küpün hangi x,y ve z koordinatlarında olduğu bir sayı olarak elde edilir. Örneğin x: 2, y: 3 ve z: 1 olsun bu durumda adresimiz 231 olarak elde edilir.

Ardından şifrelemek istediğimiz mesajdaki bütün harflerin adres değerleri yukarıdan aşağıya doğru yazılarak 3 satırlı bir matris elde edilir. (her harfin 3 sayıdan oluşan bir adresi olduğu için).

Son olarak yukarıdan aşağıya yazılı olan bu adres değerleri soldan sağa doğru okunarak şifreli mesajın adres değerleri elde edilir ve her 3 sayı bir harfe karşılık gelecek şekilde şifrelenir.

Bu algoritmada anahtar küpün kendisidir. Yani her iki tarafta da küp tam olarak bilinmelidir. Dolayısıyla anahtar uzayı (key space) 27! Değerine sahiptir.

Açan tarafta gelen bilgileri 3 satır oluşturacak şekilde yazar ve ardından sütunlardaki değerleri okuyarak şifreli mesajın açılmış halini elde eder.

Yazan : Aslı Tarlabaşı

Trifid cipher 1901 yılında Felix Delastelle tarafından bulunmuş olan bir şifreleme yöntemidir, bifid cipher’ın genel düşüncesini 3. boyuta taşımak için bulunmuştur, her sembolün ikiye bölünmesi yerine 3’e bölünmesini sağlar. Bifid cipher Polybius karesini kullanır her sembolü 5×5 ya da 6×6 lık karelere çevirir,trifid cipher ise 3x3x3lük kübe dönüştürür. Bifid ile ,bunlar birleştirilerek difüzyon yapılır . Ama daha yüksek dereceden bi difüzyon için her çıktı sembolü 3tane girdi sembolüne bağlıdır 2yerine. difüzyon yüksek bir derece elde edilir. Böylece Trifid ilk pratik
trigraphic
yerine koymadır .

Öncelikle,bu Polybius
kare’nin,
karışık alfabesinin kübik analoğu çizilir.

Tabaka 1 Tabaka 2 Tabaka 3
1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 F J O 1 V Z L 1 E U Q
2 R X C 2 G D P 2 N H A
3 Y B S 3 M W T 3 . K I

Teorik olarak, mesajı daha sonra koordinatlara dönüştürür bu grid içerisinde; uygulamada ise, bir tablo içinde, bunun gibi tritsin tripletsini yazmak daha uygundur:

F 111 C 132 W 223 U 321
R 112 S 133 L 231 H 322
Y 113 V 211 P 232 K 323
J 121 G 212 T 233 Q 331
X 122 M 213 E 311 A 332
B 123 Z 221 N 312 I 333
O 131 D 222 . 313

Sonra koordinatlar dikey olarak mesaj altında dışarı yazılır:

 T R E A T Y E N D S B O E R W A R .
 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 1 1 3 1 2 3 1 3
 3 1 1 3 3 1 1 1 2 3 2 3 1 1 2 3 1 1
 3 2 1 2 3 3 1 2 2 3 3 1 1 2 3 2 2 3

Daha sonra satır içinde okunur.

2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 1 1 3 1 2 3 1 3 3 1 1 3 3 1 1 1 2 3 2 3 1 1 2 3 1 1 3 2 1 2 3 3 1 2 2 3 3 1 1 2 3 2 2 3

Sonra tekrar tripletslere bölünür, ve triplets tabloda harflere dönüştürülür.

 213 321 332 111 312 313 311 331 112 323 112 311 321 233 122 331 123 223
 M  U  A  F  N  .  E  Q  R  K  R  E  U  T  X  Q  B  W

Bu şekilde, her ciphertext karakteri üç plaintext karakterine bağlıdır bu yüzden Trifid trigraphic cipher’dır. Decrypt yapmak için, prosedür sadece ters çevirmektir.

Bifid kavramı yüksek boyutlar sağlanır,daha az özgür olabiliyoruz parametre seçmede.

2 3 = 8 < 26 < 27 = 3 3 , Küpümüz alfabenin 26 harfi sığacak şekilde en az 3 tarafının uzunluğunun olması gerekir. Ama 4 olursa sembolümüz 4 3 = 64 böyle olacaktır, ama bu klasik kriptoloji için çok fazladır. Böylece , trifid sadece 3 × 3 × 3lük küp ile tamamlanır, ve her koordinat trit ya da trinary digit ile gösterilir. Bu arada, bu bize 27 sembol verir 1 tane extra sembolümüz olacaktır.
27 harf ‘anahtar küp’ oluşur .Yukarıdaki örnekte, periyot ya da full stop kullanılmıştır.

Eğer biz boyutu 4e çıkarırsak, böyle olacağına dikkat ederek 2 4 = 16 < 26 , 3 tarafın bi tarafının uzunluğuna ihtiyaç duyarız. Sembol boyutları 3 4 = 81 olacaktır, bu ihtiyacımız olandan daha fazladır. Bir adım daha ileri gidersek, 5.boyuta , sadece 2 taraf uzunluğuna ihtiyacımız olur, 2 5 = 32 > 26 . Böyle bir binary kodlamada – 5 bit – Baudot code da yer alır ve telgraf amaçlı olduğu ortaya çıkar . Harfleri bitlere ayırırsak ve kendi amacımız doğrıltusunda kullanırsak bireysel olarak ayarını yapabiliriz modern kriptolojinin. Böylece, bir anlamda, trifid cipher klasik kriptolojinin çok eski Polybius square ‘i ve modern dünyanın binary işlemesinde bir sınır olarak düşünülür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir