Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Şifreleme sistemlerinde kullanılan anahtarları üreten yapılardır. Bir şifreleme sisteminde kullanılan anahtar tahmin edilmesinin güç olması için rast gele (random) olmalıdır. Örneğin bir kelime yada belirli bir sayı kullanılacak olsaydı bu durumda saldırgan tarafın tahmin etme süresi (kaba kuvvet saldırıs (Brute force attack) ) kısalacaktı ve sistemin güvenliği azalacaktı.

Anahtar üreteçlerinin (key generators) iki türünden bahsetmek mümkündür.

  • Asimetrik şifreleme için kullanılan anahtar çiftleri üreten anahtar üreteçleri
  • Simetrik şifreleme için kullanılan anahtarlar üreten anahtar üreteçleri

Bilindiği üzere asimetrik şifrelemede bir hususi (private) bir de umumi (public) anahtar bulunmaktadır. Bu iki anahtar arasında kullanılan şifreleme algoritmasına göre bir bağlantı bulunmalıdır. İşte bu yüzden anahtar üreteçler açık anahtar şifrelemede (public key cryptography) kullanıldıklarında ürettikleri anahtar çiftlerinin, algoritmadaki beklentileri tatmin etmesi gerekir.

Programlama açısından olaya bakıldığında, örneğin nesne yönelimli programlama (object oriented programming) kullanılan bir şifreleme ortamında aslında anahtar üreteçleri birer fabrika fonksiyonudur (factory method) ve ürettikleri değer bir sınıftan(class) türetilmiş bir nesnedir (object).

Anahtarlar simetrik şifrelemede dağıtılmak zorundadır. Yani iki taraf da aynı anahtarı kullanmak zorundadır. Bu durumda anahtarın iki taraf arasında güvenli bir şekilde iletilmesi problemi ortaya çıkar. Bu problemin çözümü için geliştirilen algoritmalara anahtar dağıtma algoritmaları (key Exchange algorithms) ismi verilir. Bu konudaki en basit algoritmalardan birisi de diffie-hellman algoritmasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Lütfen onaylayınız *