Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Bağlam yönelimli programlama (Aspect oriented programming) konusunda kullanılan en önemli yapı taşlarındandır. Basitçe bir programın akışı içerisinde bağalam noktaları (joinpoints) belirlendikten sonra bu noktalara hangi bağlamların (Aspects) bağlanacağını belirleyen kümedir.

Yani nesne yönelimli bir ortamda yazılan programımız üzerine örmek istediğimiz (aspect weaving) bağlamları (aspects) kod üzerindeki birleşim noktaları (joinpoints) ile belirliyoruz. Belirlenen bu noktaları tutan ve hangi noktaya hangi bağlamın bağlanacağını belirleyen kümeye ise noktakesici (pointcut) ismi verilir.

Yapı olarak nokta kesicileri (pointcuts) iş mantığına daha yakın görmek mümkündür. Yani mantıksal bir tasarım sırasında bir bağlamı belirten bir nokta kesici bulunur ve bu nokta kesici birden fazla birleşim noktasından oluşabilir.

Örneğin program geliştirme sırasında sıkça kullanılan işlemlerden birisi kullanıcıdan bir form doldurmasını istemek ve doldurulan bu formu veri tabanına kaydetmektir. Bu eylem başlı başına bir bağlamdır (Aspect) ve bu olayı meydana getiren birleşme noktaları bir nokta kesici (pointcut) belirler. Örneğin formdaki her alan, bu alanların doğrulanması veya veritabanına kayıt yapan metotlar birer birleşim noktası (join point) olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir