Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Bilgisayar kodlamasında, bir kodun okunabilirliğinin düşük olması, yani kod takibinin zor olması durumunda, koda verilen isimdir.

Genellikle yapısal programlama dillerinde (structured programming languages) fonksiyonların bulunması ile birlikte GOTO veya JMP gibi, kodun içerisinde bir yerden başka bir yere atlayan komutların kaldırılması mümkündür.

Bu tip komutların kullanılması durumunda, kodun hem diğer programcılar tarafından okunabilirliği düşer, hem de kodun karmaşıklığı kestirilemez bir hâle gelebilir.

Spagetti kodu engellemek için 3 temel adım kullanılır:

  1. Kodda bulunan ve koşula bağlanması istenen satırlar için if bloğu kullanılır
  2. Kodda bulunan ve tekrarlanması istenen satırlar için döngü kullanılır
  3. Kodda bulunan ve parametrize edilmesi istenen satırlar için (aynı satırların farklı değerlerle çalışması isteniyorsa) fonksiyon kullanılır.

Yukarıdaki bu üç adım tamamlandıktan sonra kodda herhangi bir GOTO satırı kalmamalıdır.

Ayrıca spagetti kodundan esinlenerek katmanlı mimarinin kullanıldığı ve projelerin birden fazla seviyeye bölünerek ele alındığı yaklaşımlara lazanya kod (lasagna code) ; veya özellikle nesne yönelimli programlama dillerinde (object oriented programming languages), program parçalarının birbiri ile olan ilişkisinin asgariye indirildiği ve neredeyse her parçacığın tek başına varlığını sürdürebildiği kodlama yaklaşımlarına da ravioli kod (ravioli code) isimleri verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir