Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Bilgisayar bilimlerinde kullanılan veri güvenliği ve şifreleme konusundaki bazı kaynaklara göre yerine koyma (substitution cipher) örneklerinden birisidir. Çoğu kaynak açısından ise bir şifreleme yöntemi olarak kabul edilmez. Öncelikle sistemin nasıl çalıştığını inceleyelim sonra neden bir şifreleme sistemi olmadığını tartışalım.

Pigpen şifrelemesi (pigpen cipher) 18. Yüzyılda freemason (özgür masonlar) tarafından kullanılan bir sistemin ismidir. Bu sistemde her harf bir sembol ile gösterilir. Yani sistemde herhangi bir hesaplama gerekmeksizin klasik Latin alfabesindeki semboller farklı sembollerle değiştirilir.

Sembollerin üretildiği şekiller aşağıda verilmiştir:

Yukarıdaki şekillerin içerisine yerleştirilen semboller, yerleştirildikleri şekil itibariyle farklı sembollerin üretilmesi için kullanılırlar.

Örneğin A harfinin yerleştiği geometrik şekil ters L sembolüdür:

Yukarıda, harfin yerleştiği geometrik yapı ve sembol sırayla gösterilmiştir. Benzer şekilde V harfinin bulunduğu sembol aşağıda verilmiştir:

Görüldüğü üzere her şeklin, harfe bakan kısmının alınması ile bir sembol tablosu oluşur:

Yukarıdaki bilgiler ışığında örneğin “sadi evren seker” dizgisini (String) şifreleyecek olursak aşağıdaki şekilde bir sonuç elde edilir:

Görüldüğü üzere şifreleme işlemi sırasında yapılan tek işlem, Latin alfabesindeki harfleri gösteren sembollerin bire bir değiştirilmesidir. Sistem açılırken de benzer bir uygulama yapılır ve şifrelenmiş metnindeki semboller, Latin harflerine dönüştürülür.

Bu sistemin bir şifreleme sistemi olarak kabul edilmemesinin altında yatan sebep ise, sistemde herhangi bir hesaplamanın bulunmayışıdır. Örneğin kirchoff prensibine göre, bir sistemin şifreleme sistemi olabilmesi için sistemin tamamen bilinmesine rağmen güvenlik sağlayabilmesidir. Bu sistemde ise, sistemi bilen birinse karşı bir güvenlik söz konusu değildir. Sistemin çalışması bilindikten sonra bilen kişi bütün şifreli mesajları rahatlıkla açabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir