Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Kuantum mekaniğine, Felix Bloch tarafından kazandırılmış, tek kubiti göstermeye yarayan çizimdir. Üç boyutlu bir küredeki herhangi bir nokta, kubitin durumunu göstermektedir. Bu nokta, şayet kürenin yüzeyinde ise, bu durum saf durumdur (pure state) ancak nokta, kürenin içerisinde de olabilir. Bu durumda içsel durum (interior state) olarak adlandırılır.

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere kürenin merkezine göre eksenler ile yapılabilecek açılar bulunmakta ve bu iki açı ϴ ve ϕ sembolleri ile gösterilmektedir.

Ayrıca noktanın merkeze olan uzaklığı ψ sembolü ile gösterilmekte ve bu değer ket gösteriminde (bkz. Dirac Gösterimi (Dirac Notation)) |ψ> olarak tutulmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir