Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Sayılar teorisinde (number theory), herhangi bir tam sayının karesi (örneğin x diyelim), verilen bir modüloda (örneğin n diyelim), bir mükemmel sayıya (perfect number) denk ise (örneğin q diyelim), bu x sayısına modulo n’de ikinci dereceden tortu (veya rezidü ) ismi verilir.

x2 ≡ q (mod n)

Kalan değerin mükemmel sayı olmaması durumunda ise, ikinci dereceden tortusuz ismi verilir (quadratic nonresidue, veya ikinci dereceden nonrezidü).


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir