Yazan : Şadi Evren ŞEKER
Bilgisayar bilimlerinde, farklı sembolleri sayısal olarak göstermek için kullanılan standardın ismidir. American Standard Code for Information Interchange kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Tablonun genişletilmiş şekilleri olmasına karşılık temel tablo 7 bit için 27 ihtimal kodlar ve bu da 128 farklı sembole karşılık gelir:

 Dec Hex Char             Dec Hex Char Dec Hex Char Dec Hex Char
 -----------             ------------ ------------ ------------
 0  0 NUL (null)          32 20    64 40 @   96 60  `
 1  1 SOH (start of heading)    33 21 !   65 41 A   97 61  a
 2  2 STX (start of text)     34 22 "   66 42 B   98 62  b
 3  3 ETX (end of text)      35 23 #   67 43 C   99 63  c
 4  4 EOT (end of transmission)  36 24 $   68 44 D  100 64  d
 5  5 ENQ (enquiry)        37 25 %   69 45 E  101 65  e
 6  6 ACK (acknowledge)      38 26 &   70 46 F  102 66  f
 7  7 BEL (bell)          39 27 '   71 47 G  103 67  g
 8  8  BS (backspace)       40 28 (   72 48 H  104 68  h
 9  9 TAB (horizontal tab)     41 29 )   73 49 I  105 69  i
 10  A  LF (NL line feed, new line) 42 2A *   74 4A J  106 6A  j
 11  B  VT (vertical tab)      43 2B +   75 4B K  107 6B  k
 12  C  FF (NP form feed, new page) 44 2C ,   76 4C L  108 6C  l
 13  D  CR (carriage return)    45 2D -   77 4D M  109 6D  m
 14  E  SO (shift out)       46 2E .   78 4E N  110 6E  n
 15  F  SI (shift in)        47 2F /   79 4F O  111 6F  o
 16 10 DLE (data link escape)    48 30 0   80 50 P  112 70  p
 17 11 DC1 (device control 1)    49 31 1   81 51 Q  113 71  q
 18 12 DC2 (device control 2)    50 32 2   82 52 R  114 72  r
 19 13 DC3 (device control 3)    51 33 3   83 53 S  115 73  s
 20 14 DC4 (device control 4)    52 34 4   84 54 T  116 74  t
 21 15 NAK (negative acknowledge)  53 35 5   85 55 U  117 75  u
 22 16 SYN (synchronous idle)    54 36 6   86 56 V  118 76  v
 23 17 ETB (end of trans. block)  55 37 7   87 57 W  119 77  w
 24 18 CAN (cancel)         56 38 8   88 58 X  120 78  x
 25 19  EM (end of medium)     57 39 9   89 59 Y  121 79  y
 26 1A SUB (substitute)       58 3A :   90 5A Z  122 7A  z
 27 1B ESC (escape)         59 3B ;   91 5B [  123 7B  {
 28 1C  FS (file separator)     60 3C <   92 5C \  124 7C  |
 29 1D  GS (group separator)    61 3D =   93 5D ]  125 7D  }
 30 1E  RS (record separator)    62 3E >   94 5E ^  126 7E  ~
 31 1F  US (unit separator)     63 3F ?   95 5F _  127 7F DEL

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir