Yazan: Şadi Evren ŞEKER
MathML dili, genellikle internet üzerinde matematiksel formül ve sembollerin ifâde edilmesi için geliştirilmiş dildir. Dil W3C tarafından geliştirilmiş ve halen gelişmelere göre eklentiler yapılmaktadır.
Örnepin ikinci dereceden çok terimlilerin (polynom) köklerini bulmak için kullanılan delta değerini ele alalım:
Delta
Bu denklemin MathML ile gösterimi aşağıdaki şekildedir:

 

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">

 <mi>x</mi>

 <mo>=</mo>

 <mfrac>

 <mrow>

  <mrow>

  <mo>-</mo>

  <mi>b</mi>

  </mrow>

  <mo>&PlusMinus;</mo>

  <msqrt>

  <msup>

   <mi>b</mi>

   <mn>2</mn>

  </msup>

  <mo>-</mo>

  <mrow>

   <mn>4</mn>

   <mo>&InvisibleTimes;</mo>

   <mi>a</mi>

   <mo>&InvisibleTimes;</mo>

   <mi>c</mi>

  </mrow>

  </msqrt>

 </mrow>

 <mrow>

  <mn>2</mn>

  <mo>&InvisibleTimes;</mo>

  <mi>a</mi>

 </mrow>

 </mfrac>

</math>

Yukarıda da görüldüğü üzere MathML dili XML’in özel bir halidir. Bu dilde bulunan her elemanın anlamı ve kullanım detayları için W3C tarafından hazırlanan siteye başvurulabilir http://www.w3.org/Math/testsuite/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Lütfen onaylayınız *